Arkiva e lajmeve
                   

PRINDËRIT KËRKOJNË HAPJEN E “QENDRËS DITORE” PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUAR

10. shtator 2021.

Bujanoc - Beograd - Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, së bashku me autoritetet në vetëqeverisjen lokale në Bujnanoc, po fillojnë një iniciativë për të hapur qëndrimin ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara në të cilën ata mund të shoqërohen me njëri -tjetrin, me ndihmën dhe mbështetjen të profesionistëve të licencuar.

Fëmijët me aftësi të kufizuara nga territori i komunës së Bujanocit ndjekin shkollën për arsimin fillor dhe të mesëm në"Vule Antić" të Vrajës.

Fejzi Beqiri, kryeshefi i njësisë për shërbimet publike, tha se vetëqeverisja vendore planifikon të hapë një departament të tillë, por që për këtë nevojitet një procedurë e veçantë, mbi të gjitha përfshirja e organizatave joqeveritare të licencuara.

"Mundësia e hapjes së qëndrimit ditor ekziston në ambientet e shtëpisë së kulturës, ish -Fakulteti Ekonomik, me përshtatjen e asaj hapësire me nevojat e atyre fëmijëve dhe pajisjet e duhura, dhe mendimet tona po shkojnë në atë drejtim," tha Beqiri

Sipas Gabriela Tomiq, këshilltare për arsimin në vetëqeverisjen lokale, janë rreth 80 fëmijë me aftësi të kufizuara në komunën e Bujanocit dhe fëmijët nga komuniteti serb ndjekin shkollën për arsimin fillor dhe të mesëm  në "Vule Antic" të Vrajës, ndërsa fëmijët nga komunitetet shqiptare  jan të integruara në sistemin e rregullt arsimor përmes mësimit gjithëpërfshirës.

"Vetëqeverisja lokale po përpiqet ta bëjë më të lehtë për fëmijët dhe prindërit përmes llojeve të ndryshme të ndihmës, dhe shumë janë bërë vitet e fundit, ne mund të jemi një nga komunat e pakta që ofrojmë mbështetje financiare për prindërit si ndihmë e njëhershme, përveç shpenzimeve të udhëtimit, "thotë Tomiq.

Mungesa e  qëndrimit ditor është vetëm një nga problemet me të cilat përballen prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara

Milena Taskoviq, nëna e një djali 12-vjeçar me sindromën Daunit, thotë se problemet janë të mëdha, nga mbështetja e pamjaftueshme për prindërit që kujdesen për fëmijë të tillë, deri tek aksesi i pamjaftueshëm në shërbimet në komunitetin lokal për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Ajo shton mungesën e mospërfshirjes dhe mosnjohjes në komunitet, dhe për informacion ajo thotë se bëhet fjalë për grupet joformale të prindërve.

Po thuajse me të njëjtat probleme ballafaqohet edhe Serafim Spasiq nga Bujanoci, bab i djalit pesëmbdhjet vjecar ma sindromin e Daunit.

 “Qëndrimi ditor” për fëmijët tanë do të ishte shpëtim. Ekziston një mundësi sepse nuk mungon hapësira, as investimet shumë të mëdha. Fëmijët dhe prindërit do të ndihmoheshin. Ajo do të shoqërohej dhe stërvitej përmes lojës dhe aktiviteteve të ndryshme të tjera, do të kishte këndin e saj. Për të mos përmendur hapjen e vendeve të reja të punës dhe çfarë do të thotë kjo për të rinjtë në Bujanoc, "tha Serafim.

Është e sigurt që hapja  qendrimit ditor do të zgjidhte një pjesë të problemeve të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe ata theksojnë se përfshirja më e madhe e shoqërisë dhe individëve  çon në rezultate.

Burimi: Bujanovacke dhe trupi koordinues