Arkiva e lajmeve
                   

PRAKTIKANTËT VIZITOJN KUVENDIN POPULLOR

13. dhjetor 2011.

Dhjet praktikant e praktikante të cilët do të kalojn 6 muaj  duke arritur përvoja të reja në institucionet  e Republikës Sërbis, nëpërmjet projektit “Programi për praktikant për pakicat nacionale”, të martën më 13. dhjetor kan vizituar Kuvendin  e Republikës së Sërbis ku edhe i ka pranuar kryetarja e Kuvendit Sllavica Gjukiq Dejanoviq. Kryetarja e parlamentit praktikantët e rinjë shqiptar, boshnjak dhe romë i njoftoi me punën e Kuvendit popullor. Ajo shtoi se programi për praktikant është i rëndësishëm për zhvillimin dhe ardhëmrin e tyre dhe i porositi praktikantët e rinjë që me punën dhe aftësit e tyre, duke punuar në institucionet e Republikës së Sërbis, të i kalojn edhe mentorët e vetë me të cilët punojn.

Në takim me kryetarën e Parlamentit praktikantët kan shtruar pyetje të shumta. Atyre u kan interesuar ligjet të cilët jan miratuar në këtë institucion shtetror, sikur largimi i dorheqjes blanko të deputetve, integrimi europian i Republikës Sërbis, rroli i Kuvendit popullor në këtë proces si dhe mundësia e përfshirjes e dispozitave të urrejtjes në Ligjin për vepër penale. Në të njejtën kohë, praktikantët jan interesuar në cilën mënyr Sllavica Gjukiq Dejanoviq ka arritur të ushtrojn autoritet ndaj kolegve të saj ku shumica jan meshkuj dhe në cfar mënyre po arrin ti kombinoj dy rolet më të mëdhaja të saja shoqërore: rolin e kryetarës së parlamentit dhe rolin e psihiatres.

Fidan Fejzulli në ëmerë të gjith praktikantve iu faleminderua kryetarës së Parlamentit për kohën që ia ka kushtuar kësaj grupe.
 
Pas bisedës me kryetarën Gjukiq Dejanoviq, praktikantët kan vizituar hapsirën e Kuvendit Popullor dhe jan njoftuar me historiatin e kësaj ndërtese.

Programin për praktikant implementon Ministria për të drejtat e njeriut dhe pakicave, administratë shtetrore dhe vetqeverisje lokale. Dhjet praktikantë prej nëntorit 2011 deri në prill të vitit 2012 do të ndërtojn kapacitetet e tyre dhe të arrijn njohuri për punët që bëhne në institucione shtetrore duke kaluar kohën e tyre në Trupin Koordinues të Qeveris së Republikës Sërbis për komunën e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, Administratën për të drejtat e njeriut dhe pakicave,Ministrin e Kulturës, dhe në Ministrin e arsimit dhe shkencës. Programin për praktikant e ka mbështetur ambasada e Britanis ndërsa realizohet në partneritet me misionin e OSBE-së në Republikën e Sërbis.