Arkiva e lajmeve
                   

PRAKTIKANTË VIZITUAN ZYRËN E AVOKATIT TË POPULLIT

17. janar 2012.

Dhjet praktikant e praktikante që janë pjesë e programit praktikës në institucionet e Republikës së Serbisë me 12 janar  vizituan zyrën e Avokatit të Popullit dhe folen me zëvendsin Goran Bashiq. Duke patur parasysh që  janë hapur zyrat në Novi Pazar, Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë prej ku vjen në pjesë e praktikantëve, është veçanërisht e rëndësishme që këta të rinj të mësojnë cilët janë aktivitetet mbrojtsit të popullit, si dhe problemet me të cilat përballet, duke punuar në këto komuna.

Gjatë bisedimeve me Goran Bashiq praktikantët ishin të interesuar se si zgjidhen ankensat npër këto zyre në Sërbijën jugore, cilat janë  problemet që njerëzit ankohen, sa ankesa arrin nga jugu i Sërbis, në të cilën mënyrë i përgjigjet zyra e Avokatit të Popullit kur është e përcaktuar se nuk zbatohen planet aktuale lokale dhe problem të shumta.

Në emër të grupit iu ka drejtuar  Anita Çekiq,  praktikante në Ministrinë e Kulturës, e cila  faleminderoi Goran Bashiq  për kohën që ia ka kushtuar praktikantëve.

Programin për praktikant implementon Ministria për të drejtat e njeriut dhe pakicave, administratë shtetrore dhe vetqeverisje lokale. Dhjet praktikantë prej nëntorit 2011 deri në prill të vitit 2012 do të ndërtojn kapacitetet e tyre dhe të arrijn njohuri për punët që bëhne në institucione shtetrore duke kaluar kohën e tyre në Trupin Koordinues të Qeveris së Republikës Sërbis për komunën e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, Administratën për të drejtat e njeriut dhe pakicave,Ministrin e Kulturës, dhe në Ministrin e arsimit dhe shkencës. Programin për praktikant e ka mbështetur ambasada e Britanis ndërsa realizohet në partneritet me misionin e OSBE-së në Republikën e Sërbis.