Arkiva e lajmeve
                   

PLOTËSIMI I TEKSTIT TË KONKURSIT PËR NDARJEN E BURSËS SË NXËNËSVE

11. gusht 2009.

Vërtetimi mbi të ardhurat e përgjithshme familjare, të cilat merren në organet komunale, meren për të ardhurat e përgjithshme të të gjithë anëtarëve të familjes për gjashtë mujorin e e parë të vitit 2009.

Nxënësit të cilët marrin bursën e nxënësve (bursa që ndahet nga qeveria), nuk kanë të drejt aplikimi për bursën që ndanë Trupi Koordinues.