Arkiva e lajmeve
                   

PLANET SIPAS KOMUNAVE

30. nëntor 2011.

Tetë qytete dhe komunave nga rrethi i Pcinjës dhe Jablanicës do të marrin pjesë në Programin e Agjencisë Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për të forcuar sigurinë ekonomike. Me nënshkrimin e marrëveshjes në Vranjë formuan bashkëpunimin e tyre në zhvillimin e sipërmarrjes për të rinjtë në jug të Serbisë dhe krijimin e kushteve për punësim më të shpejtë për të rinjtë. Drejtor i Zyrës së USAID-it për Zhvillim Ekonomik në Sërbi Susan Keaton, tha se programi është i mbështetur fuqimisht nga të rinjtë nga kjo pjesë e Sërbisë, për të zgjidhur problemet e tyre më të mëdha - papunësin. Më shumë se 30 % e të rinjëve në Serbi janë të interesuar për ndërmarrësi. USAID-i do të punojë drejtpërdrejt me ndërmarrësit e rinj nga Sërbia jugore dhe ti ndihmojë ata në arritjen e planeve të tyre të biznesit. USAID do të ndihmojë qyteteve dhe komunave për të zgjidhur problemet strategjike të papunësisë, zbatimin e të rinjve për planet e veprimit për sipërmarrjen e të rinjve, të cilat janë bërë sipas planeve të këtyre pushteteve lokale.

Afër Vrajës, marrëveshje me USAID-in është nënshkruar nga përfaqësuesit e Vladicki Hanit, Tërgovishtës, Preshevës dhe Bujanocit të rrethit të Pcinjës, Leskocit, Bojnikes dhe Vlasotincës të rrethit së Jabllanicës. Përndryshe, më shumë se 12 mijë njerëz të rinj në Serbi që nga viti 2007, kanë marrë pjesë në Projekte Ekonomike të USAID-it për Siguri. Deri më sot, më shumë se 20 komuna në Sërbi kanë miratuar një plan të veprimit për zhvillimin e ndërmarjeve për  të rinjë. Këto plane kanë ndihmuar më shumë se gjashtë mijë njerëz të rinj të fitojnë aftësi themelore për ndërrmarrsi.

Rreth 1500 të rinj janë të trajnuar për një karrierë të suksesshme për ndërmarrsi, dhe për të mësuar se si të fillohet biznesi apo për të forcuar bizneset ekzistues.