Arkiva e lajmeve
                   

PËRGADITET „BUXHETIMI PROGRAMOR“

29. shtator 2014.

Punëtoria mbi buxhetimin programor është mbajtur në Vrajë, ku ka mbledhur përfaqësuesit e qyteteve dhe komunave nga jugu i Serbisë, të cilët kanë biseduar rreth zbatimin të këtij lloji të krijimit të buxhetit në nivelin lokal për vitin 2015.

Buxhetimi programor nënkupton vendosjen e mënyrës së re të planifikimit dhe radhitjes së mjeteve buxhetore. Praktikisht, tash do të jetë e mundur të matet se sa kushtojnë zgjidhjet e ofruara të ndonjë problem, çka deri më tani nuk ka pasur rast.

Sipas të fjalëve të Dragan Spiriqit, ndihmësit të kryetarit të Vrajës në fushën e finansimit, vetqeverisjet lokale së shpejti do të kenë gati udhëzime dhe modelet të krijimit të plan programit buxhetor për vitin 2015-

Burimi: OK Radio dhe Trupi Koordinues