Arkiva e lajmeve
                   

Për Serbinë Jugore dhe Jugperëndimore 7.5 miliardë

19. korrik 2012.

Projektet për zhvillimin e infrastrukturës ekonomike, të cilat dy vjet të financuara nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Zvicrës përmes programit Partneriteti Evropian me komunat e EU PRIGRESIT, duhet të mundësojnë investim prej 7.5 milion në jug dhe jugperëndim të Serbisë.

Përveç kësaj, pritet që në bazë të këtyre projekteve do të hapë të paktën 1400 vende pune në periudhën prej tre deri në pesë vite, është thënë dje në takimin e dytë vjetor të këshillit Drejtues EU PROGRES. Siç u tha në mbledhjen, përgatitjen e planeve dhe dokumenteve teknike, me mbështetje nga EU PROGRES, duhet të jetë nxitësi kryesor i ndryshimeve pozitive në ekonomi, pasi ajo mund të tërheqë investime shtesë prej 90 milion euro.

Përfaqësuesit e EU PROGRES folën rreth ndikimit të madh të projekteve të infrastructures: përveç krijimit të vendeve të punës dhe për të lehtësuar investimeve në të ardhmen në projekte të infastrukturës, do të marrë kujdesin e 680 fëmijëve nga lista e pritjes për kopshtin e fëmijëve, dhe do të përmirësojë efikasitetin e energjisë në shkollat që përfshijnë 4500 nxënës dhe mësues. Nëpërmjet projekteve të infrastrukturës lokale të komunitetit do të krijojë kushtet  të mjaftueshme sanitare për 160 shitësit e produkteve bujqësore dhe të qumështit, ndërsa 3500 familje të marrë cilësinë e ujit të pijshëm. Pritet që projektet lokale të infrastrukturës përmirësojën kushtet sanitare dhe për të zvogëluar rreziqet shëndetësore për 5000 qytetarë që jetojnë pranë lumenjve të parregulluara, dhe se do të krijojë kursime të energjisë 15 për qind.

Ne shohim se ka shumë probleme me kapacitetin e pushtetit lokal,dhe duhet të biseduar për të arritur efektin e të gjitha projekteve që janë planifikuar. Faleminderit  zyrës për integrim evropian për punën e shkëlqyer të Këshillit Drejtues", ka thënë Martin Kern, shefi i operacioneve të Delegacionit të BE-së në Serbi.

Anëtarët e Këshillit në mbledhjen e sotme miratuan mbështetjen financiare për 29 projektet në raundin e dytë të thirrjes së fondit për pjesëmarrjen e qytetarëve , e gjithsejtë 248 000 euro dhe 5 projektet për zhvillimin e dokumenteve të planifikimit,prej vlerës totale 180.000 euro.

Takimi i punës u ndoq nga përfaqësuesit e Zyrës së Integrimit Evropian të Serbisë dhe ministrive përkatëse, 25 komunave pjesëmarrëse në realizimin e EU PROGRES, përfaqësuesit e agjencive të zhvillimit dhe projekteve, shoqërisë civile, donatorët - përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Zvicrës.

EU PROGRES synon të mbështesë zhvillimin e 25 komunave në jug dhe jugperëndim të Serbisë. Bashkimi Evropian do të ndajë 14.1 milionë euro për programin, 2.5 milion Qeveria Zvicerane dhe Qeveria e Republikës së Serbisë 1.5 milionë euro.