Arkiva e lajmeve
                   

PËR QENDRAT SHËNDETËSORE NË SERBI U NDANË 2.3 MILION DINARË

2. dhjetor 2019.

Beograd - Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e Republikës së Serbisë, Zlatibor Loncar, dorëzoi kontrata për financimin dhe zbatimin e projekteve që synojnë përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në kujdesin shëndetësor për 83 qendra shëndetësore, vlera totale e të cilave është 2.3 milion euro.

Grantet të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë, arrijnë në 3.5 milion dinarë për secilën qendër shëndetësore dhe janë dhënë për 91 projekte.

Projektet kanë të bëjnë me sigurimin e shërbimeve shtesë shëndetësore në fushat e parandalimit, depistimit të sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabeti, malinje , si dhe rritjen e shkallës së vaksinimit dhe përmirësimin e qasjes në shërbime shëndetësore dhe parandaluese për të gjithë përdoruesit.

Zbatimi i projektit është planifikuar të fillojë në dhjetor dhe do të zgjasë 12 muaj, me fonde të siguruara në kuadër të Projektit të Dytë të Zhvillimit shëndetësor në Serbi, të implementuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Banka Botërore.

Me këtë rast, ministri Loncar theksoi se nga 1 dhjetori, qendrat shëndetësore do të bëhen pjesë e një sistemit unik që do të përfitonte të gjithë.

Sipas tij, pavarësisht se sa investon shteti në kujdesin shëndetësor , ai kurrë nuk do të jetë i mjaftueshëm, sepse është një sistem i tillë që duhet të investojë gjithmonë.

Ne duam të përqëndrohemi në parandalimin, sepse nëse zgjidhim një problem në kohë, nuk do të kemi komplikime në të ardhmen, "tha Ministri.

Bilana Kozloviq, koordinatore e Projektit të Dytë të Zhvillimit shëndetësore në Serbi, theksoi se një thirrje publike për grante për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor ishte nisur në qershor dhe se ajo kishte zgjatur deri në fund të korrikut.

Ajo tha se 83 qendra shëndetësore me 102 projekte i ishin përgjigjur thirrjes publike, ndërsa 91 projekte nga 83 qendra shëndetësore kishin marrë grante që plotësonin kriteret e rrepta të Komisionit për Zbatimin e Granteve.

Burimi:Tanjug,NSuzhivo dhe Trupi Koordinues