Arkiva e lajmeve
                   

PËR MODERNIZIMIN E PUNËS SË KOMUNËS SË MEDVEGJËS 1,5 MILIONË DINARË

13. gusht 2019.

Medvegjë - Ministri i administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale, Branko Ruzhiq vizitoi komunën e Medvegjës dhe bisedoi me menaxhimin për mënyrat për të përmirësuar shërbimet e ofruara nga administrata komunale dhe projektet për jetën më të mirë të qytetarëve të asaj komune.

Përmes Fondit të Pushtetit Lokal të Ministrisë së Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale, kjo komunë mori gati 1.5 milion dinarë për modernizimin e punës së komunës, gjegjësisht blerjen e pajisjeve kompjuterike.

"Ne jemi duke e reformuar tërë administratën dhe çdo proces pune për ta bërë atë më të mirë për të gjithë qytetarët tanë, dhe unë e kuptoj se sfida është t'i përgjigjeni të gjitha ndryshimeve kur nuk keni kapacitete të mjaftueshme," tha Ruzhiq.

Ai shtoi se kjo është arsyeja pse ekziston ky fond i Ministrisë dhe projekte të tjera për të cilat po punohet Ministria.

"Që nga viti i kaluar, ne jemi përfundimisht në gjendje të ndihmojmë në mënyrë specifike komunat për të zgjidhur problemet e tyre deri më tani dhe për të bërë ndryshime, dhe kështu të jemi më të shpejtë, më të dobishëm për qytetarët tanë", tha Ruzhiq, duke theksuar se udhëheqja e komunës së Medvegjës diskutoi edhe për financimin e themelimit të eParlamentit.

Duke pasur parasysh përbërjen multietnike të komunës, ai theksoi se kjo është saktësisht cilësia më shumë për komunën, por edhe përgjegjësia më e madhe për vënien e shërbimeve në dispozicion për çdo pakicë.

"Vitin e kaluar, ne miratuam katër ligje që adresojnë drejtpërdrejt pakicat, bëjnë të mundur shtypjen e toponimeve në gjuhën e pakicave, duke u dhënë përparësi anëtarëve të pakicës në punësim dhe lejimin e regjistrimit vullnetar të kombësisë në regjistra", tha Ruzihq duke thënë se ai pret që të zbatojë politikat që ai miraton qeveria të jetë më e shpejtë dhe më efikase në vend.

Burimi: Danas dhe Trupi Koordinues