Arkiva e lajmeve
                   

PARLAMENTI POPULLOR: “DYERT E HAPURA”

29. korrik 2019.

Të mërkurën e parë të çdo muaji, Parlamenti Kombëtar hap dyert e tij për shoqataT për këshillime në fushat e ndryshme të punës së organizatave të shoqërisë civile (OSHC).

Parlamenti Popullor njeh përpjekjet që bëjnë shoqatat çdo ditë për ta bërë komunitetin e tyre më të mirë dhe e dimë se çfarë sfidash përballen shoqatat në punën e tyre. Kjo është arsyeja pse ajo organizon Dyer të Hapura - një mundësi që përfaqësuesit e shoqatave të bëjnë kontakt ballë për ballë me ekspertët e Qendrës së Burimeve për Organizatat e Shoqërisë Civile në Serbi kërkojnë dhe të kërkojnë këshilla për çdo temë që lidhet me punën e shoqatave.

Tema e "Dyerve të Hapura" të gushtit e organizuar nga shoqata e Parlamentit Kombëtar do të jetë regjistrimi dhe performanca e veprimtarisë ekonomike të shoqatës.

Dera e Hapur do të mbahet të mërkurën, më 7 gusht 2019, nga ora 10 e mëngjesit në 2 pasdite, në zyrën e Shoqatës së Parlamentit Popullor në Leskoc, Ilije Strele 3a. Regjistrimi paraprak për këtë ngjarje nuk është i nevojshëm.

Burimi: Iniciativa e Qytetarëve dhe Trupi Koordinues