Arkiva e lajmeve
                   

ORARA I PUNËS DHE MËNYRA E PUNËS SË ADMINISTRATËS SË KOMUNËS SË MEDVEGJËS GJATË SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME

3. prill 2020.

Medvegjë - Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme për të eliminuar përhapjen e virusit Covid-19, administrata komunale e Medvegjës mbylli sportelet publike në përputhje me Konkluzionin e Qeverisë së Republikës së Serbisë 05 Nr 53-2561 / 2020 të 16 marsit 2020.

Administrata komunale e komunës së Medvegjës njofton se puna me palë do të bëhet administratës së thirrjeve telefonike dhe elektronike, dmth postës elektronike.

Për shkak të realizimit të kësaj mase, deri sa është në fuqi Vendimi për Emergjencën ,Administrata Komunale u mundëson palëve, të cilët duhet të paraqesin një letër ose akt para organit administrativ ose për sigurimin e informacionit tjetër brenda kompetencave të Komunës, të kontaktojnë paraprakisht departamentin kompetent dhe të bien dakord në procedurë nga 8 e mëngjesit deri në 1 pasdite çdo ditë pune, si më poshtë:

Shkresat e qytetarëve në formë të shkruar do të merren në shqyrtim edhe kur ato nuk janë të dorëzuara në bazë të formularëve të përcaktuar me ligj.

- Adresa postare: Administrata Komunale e Medvegjës, Kralja Milana 48 16240 Medvegjë,

- e-mail: pisarnica@medvedja.org.rs

- me telefon: 016 / 891-138

Paraqitjet e qytetarëve në formë të shkruar gjithashtu do të shkarkohen kur nuk dorëzohen në format e përcaktuara.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues