Arkiva e lajmeve
                   

NJOFTIM PËR MEDIA - 29.11.2013.

29. nëntor 2013.

Qeveria e Republikës së Sërbisë ka pranuar letrën me kërkesat e liderëve politik Shqiptarë dhe në atë në afat të paraparë do përgjigjet. Në letër nuk është cekur diqka e re për atë nuk mundemi me komentu mënyrën se çfarë mënyre liderët Shqiptarë komunikojnë me organet shtetrore dhe me zyrtartë më të lartë shtetror. Të gjitha kërkesat e liderëve shqiptarë gjinden në Raportine eQeverisë prej 7 pikave i cili është miratuar me 4 qershorë të këtij viti dhe Qeveria vet e asaj është garanca që për këto të bisedohet dhe të miretvesh duke e rrespektuar ekskluzivisht të vetmën Kushtetutën, ligjet dhe konventat ndërkombëtare. As më shumë as më pak.

Liderët politik Shqiptarë në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë do të duhet të vazhdojnë bisedimet dhe i ftoj ata që këtë ta bëjnë për shkak që mos të vuajnë qytetarët dhe për mos ta humbur kohën e vlersuar.

Jamë i sigurtë që ata e dinë shumë mirë sistemin ligjorë të këtij vendi dhe se shteti është bashkpunues i durueshem dhe kooperativ. Mendoj që këtë besim mos ta vendosni në “bixhoz”.

Ne në Qeverinë e Sërbisë jemi të angazhuar të vendosur vazhdimisht për rrespektimin e rrugës së Kushtetutës, ligjit dhe konventat ndërkombëtare për drejtat e pakicave kombtare. Zgjidhja nuk gjindet në qasjen selektive për ti përmbushur kërkesat e një anshme duke mos marrë parasysh mundësin dhe kufizimet e njërës anë. Liderët Shqiptarë nga këto komuna duhen patjetër ta dinë që ligjet nuk janë të mundur të ndryshohen selektivisht, për shkak që në atë mënyrë degradon sitemi i drejtësisë që le pas pasoja serioze në gjith neve. Vullneti i mirë dhe dëshira të zgjidhen problemet e këtij pakicës kombtare është qëllimi i jonë dhe mendoj që edhe pala tjetër të tregoj sa është e përgjegjëshme ndaj shtetit e cila po përpjeket me këmgulje të zgjidhë pyetjet të cilat vetë liderët shqiptarë i kanë shtruar para neve si prioritet. Qytetarët e këtyre komunave duhen ta dijnë që Trupit koordinues i Qeverisë Republikës së Sërbisë shqetësimin më të madhë e ka për qytetarët. Po ashtu, liderët shqiptarë besoj që e dinë që njerzit në krye të Qeverisë së Sërbisë dhe unë nuk do të bimë pre e këtyre provokimeve.

Nëse interesi i dikujt shkon përtej interesave të popullit të këtyre komunave, ajo duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të jenë të vetëdijshëm për faktin se sistemi ligjor i këtij vendi  ndëshkon një sjellje të tillë. Kjo është një thelbt e çështjës së mbrendshme të Sërbisë dhe të gjitha zgjidhjet gjinden në Kushtetut, ligje dhe konventa ndërkombëtare për pakicat nacionale, ku duhet vetëm rrespektuar.

Edhe njëher i ftoj liderët politik Shqiptarë të kthehen në bisedime dhe në zgjidhjen e problemeve të qytetarve të këtyre tri komunave. Nga ne edhe tash e kanë dorën e shtrirë.

Kryetari i Trupit koordinues
Prof. Dr. Zoran Stankoviq

Në Beograd, 29.11.2013