Arkiva e lajmeve
                   

NEVENA PETRUSHIQ NË JUG TË SËRBISË

22. nëntor 2013.

Vranje/Bujanoc – Nevena Petrushiq Komisionerja për mbrojtjen e barazis gjinore, ka qenë në një vizit dy ditore në jug të Sërbisë. Në sallën e madhe të Kuvendit të qytetit të Vranjës është mbajtur tryez e rrumbullakët nën moton “Komisioneri për mbrojtjen e barazis gjinore dhe diskriminimi i femrës”.

Në bazë të vizitës në Vranjë institucioni i Komisionerit ka organizuar prezentim, mandati dhe mënyra e punës të Komesariatit për institucionet dhe organizata përgjegja për mbrojtjen dhe reagimin në raste të lëndimit të së drejtës në barazi gjinore. Në takim ka qenë fjala për pozitën e gruas në Sërbi, mënyrën se si munden grate të kenë të drejtat e veta , veçanarisht në rolin të Komisionerit në këtë proces. Komesionerja në kuadër të vizitës në Vranje, është takuar me femrat nga organizata joqeveritare dhe me femrat nga zonat rurale dhe ka biseduar me ato për nevojat e tyre dhe problemet e tyre si dhe mënyrën në të ciën institucino i Komisionerit mundtet të i ndihmojë.    

Komisionerja ka vitituar edhe komunën e Bujanocit, ku është takuar me përfaqsuesit e institucioneve dhe organizatave dhe ka prezentuar mënyrën e punës dhe kompetencat e institucionit të Komisionerit për mbrojtjen e barazis gjinore.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi koordinues