Arkiva e lajmeve
                   

NË REGJISTRIM TË BANORËVE PA DOKUMENTE PERSONALE

26. maj 2022.

Bujanoc - Preshevë - Beograd - Ambasador i Misionit të OSBE-së në Serbi, Jan Bratu, ministrja për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialog Social, Gordana Čomić, ud. drejtoresha e Shërbimit të Trupit Koordinues, Danijela Nenadić me bashkëpunëtorët e saj dhe Miladin Kovačević, drejtor i Entit Republikane të Statistikave, kanë biseduar me kryetarët e komunave të Preshevës dhe Bujanocit, si dhe përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare mbi regjistrimin në muajin tetor të këtij viti.

Shefi i misionit të OSBE-së në Serbi, Jan Bratu, shprehu besimin se të gjitha palët e përfshira do të bëjnë të pamundurën që regjistrimi i ardhshëm të jetë i organizuar mirë dhe se duhet të ketë mirëkuptim dhe besim mes bashkëbiseduesve.

“Regjistrimi do të jetë plotësisht në përputhje me të gjitha standardet evropiane dhe mendoj se nuk do të ketë arsye për bojkot nga komuniteti shqiptar”, tha ambasadori Bratu.

Ai shtoi se ka mbetur që të përgjigjet për pyetjet e caktuara dhe të plotësohen detajet që do të kërkohen nga komuniteti shqiptar, dhe ka shpjeguar në mënyrë pasqyrore se si do të duket regjistrimi.

“Nuk do të nevojiten dokumente për regjistrim. Që dikush të mund të thotë: Djali im Shpëtimi aktualisht nuk jeton këtu, por në Gjermani. Pra, Shpëtimi do të jetë i regjistruar si banor i Bujanocit apo i ndonjë vendi tjetër, por që nuk është rezident”, ​​ka sqaruar Bratu.

Sipas ambasadorit, familjarët, madje edhe fqinjët do të mund t'u japin regjistruesve informacione për anëtarët e tjerë të familjes që nuk janë në shtëpi në atë moment, kështu që edhe ata do të regjistrohen.

Ministrja Čomić konfirmoi se kjo mënyrë e numërimit është sipas standardeve evropiane.

Ajo theksoi se ky takim tregon se asgjë nuk do të bëhet pa shqiptarët në tavolinë sa i përket temave që kanë të bëjnë me këtë komunitet, e një ndër to është edhe regjistrimi.

“Nuk do të gjejmë zgjidhje për regjistrimin e shqiptarëve në Serbi pa propozimin e përfaqësuesve të minoritetit shqiptar dhe e ardhmja e kësaj pjese të Serbisë nuk do të planifikohet pa propozimin e shqiptarëve. Ky është qëllimi ynë dhe ne duam të krijojmë një ndjenjë te shqiptarët se është mirë të shkohet në regjistrim, se është një proces që monitorohet, kontrollohet dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe se regjistrimi është në interes të shqiptarëve. komunitetit dhe Serbisë në tërësi”, tha ministri.

Duke folur për pyetjet dhe detajet, për të cilat kërkoi përgjigje nga Čomić dhe Kovačević, Arifi theksoi komisionin e regjistrimit në nivel të vetëqeverisjes lokale, instruktorët, regjistruesit, nëse formulari do të jetë dygjuhësh.

Ai theksoi se ka marrë një premtim dhe garanci se do të marrë përgjigje për disa ditë.

“Mund të them se Ligji aktual për Regjistrimin e Popullsisë është përmirësuar dukshëm në drejtim të standardeve evropiane në raport me atë të mëparshëm. “Kemi garanci edhe nga ambasadori edhe nga ministri, por do të shohim kur të marrim përgjigje”, tha Arifi.

Takimet u zhvilluan në një atmosferë konstruktive, për të kënaqur të gjitha palët e përfshira.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues