Arkiva e lajmeve
                   

NË MEDVEGJË JAPIN DY MILIONË NGA BUXHETI PËR PROJEKTET E KISHËS DHE BASHKËSIVE FETARE

6. maj 2022.

Medvegjë-Beograd- Organi i përkohshëm i komunës së Medvegjës sërish ka shpallur konkurs publik për financim, përkatësisht bashkëfinancim të projekteve të kishave dhe bashkësive fetare që funksionojnë në territorin e komunës së Medvegjës në vlerë deri në 2.000.000 dinarë.

Mjetet janë të destinuara për mirëmbajtjen e investimeve, riparimet dhe mirëmbajtjen aktuale, përshtatjet dhe riparimet, rindërtimet dhe ndërtimet. Kriteret për ndarjen e mjeteve janë gjendja e objektit, numri i besimtarëve në raport me numrin e përgjithshëm të besimtarëve në komunë, numri i objekteve të kishës apo bashkësive fetare, nëse objekti fetar mbrohet si pasuri kulturore, bashkëfinancimi. projekte nga burime të tjera, kënaqja e interesit publik dhe përmirësimi i situatës në zonën ku po zbatohet projekti.

Burimet: Jugpres, Trupi Koordinues