Arkiva e lajmeve
                   

Në Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë janë mbajtur trajnimet për prezantimin e procedurës për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Nacional të Pakicës Shqiptare përmes kuvendit elektoral

24. mars 2023.

Përfaqësues të Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Shoqëror, Komisionit Republikan Zgjedhor dhe Shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Republikën e Serbisë ka mbajtur sesione trajnimi në Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë me qëllim të informimit të anëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare për procedurat e parapara për paraqitjen e kërkesave elektorale dhe mbajtjen e kuvendit electoral për anëtarët e Këshillit Nacional të Pakicës Kombëtare Shqiptare.

Sipas datave të paralajmëruara më parë, trajnimet janë mbajtur më 21 mars në Medvegjë, ndërsa më 22 mars  në Bujanoc dhe Preshevë.

Trajnimet u zhvilluan në një atmosferë interaktive dhe pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare shprehën interesim të madh për zgjedhjet e ardhshme. Gjatë trajnimeve, pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare morën përgjigje në pyetje të shumta nga përfaqësues të Ministrisë dhe Komisionit Republikan Zgjedhor dhe u njohën në detaje me procedurën e paraparë për paraqitjen e aplikimeve zgjedhore dhe procedurën e zhvillimit të kuvendit electoral për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare.

Sekretari shtetëror prof. dr. Rejhan Kurtoviq në trajnimet theksoi se Qeveria e Republikës së Serbisë dhe Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave dhe Dialogut Shoqëror janë duke bërë përpjekje maksimale që zgjedhjet për Këshillin Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare të zhvillohen sa më shpejt. që të mund të zgjidhet sa më shpejt një përbërje e re e Këshillit Kombëtar, e cila në periudhën e ardhshme do të zbatojë plotësisht kompetencat në fushën e arsimit, kulturës, informimit dhe përdorimit zyrtar të gjuhës dhe shkrimit. Kurtoviq tha se pritet që në ditët në vijim të shpallen zgjedhjet dhe se me rastin e përcaktimit të datës së kuvendit elektoral do të merren parasysh të gjitha specifikat, por edhe Bajrami i ardhshëm. Ai shfrytëzoi rastin të ftojë edhe një herë të gjithë shqiptarët që kanë të drejtën aktive të votës dhe që janë të regjistruar në listën e posaçme zgjedhore të pakicës kombëtare shqiptare që të marrin pjesë aktive në zgjedhjet e ardhshme elektorale, në mënyrë që komuniteti shqiptar të ketë një organ reprezentativ cilësor të vetëqeverisjes së pakicave.

Në trajnime, ndër të tjera, u prezantua se procedura e zgjedhjeve përmes kuvendit electoral është e paraparë me Ligjin për Këshillat Kombëtarë të Pakicave Kombëtare dhe se 15 anëtarë të Këshillit Kombëtar do të zgjidhen në zgjedhjet e ardhshme elektorale për Këshillin Kombëtar. të Pakicës Kombëtare Shqiptare. Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve merret nga Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Shoqëror brenda 60 ditëve nga shpërndarja e Këshillit Kombëtar, në mënyrë që ato të zhvillohen brenda 45 ditëve të ardhshme. Në pajtim me Ligjin, afati për dorëzimin e kërkesave elektorale është 30 ditë para mbajtjes së kuvendit elektoral. Çdo kandidat për elektor duhet të jetë i regjistruar në listën e posaçme zgjedhore të pakicës kombëtare shqiptare dhe duhet të paraqesë mbështetjen me shkrim të së paku 20 anëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare, të regjistruarnë listën e posaçme zgjedhore të asaj pakice.

Burimi: Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave dhe Dialog Shoqëror dhe Shërbimi i Trupit Koordinues