Arkiva e lajmeve
                   

NË LEBAN ËSHTË HAPUR QENDRA PËR DIALIZË

23. maj 2018.

Меdvegjë - Edhe pse pacientët e parë eshtë dashur të pranohet qysh në vitin e kaluar,ndërtimi i qendrës së dializës në Lebanë ka përfunduar,kështu që të sëmurit nga veshkët në Medvegjë,Bojnik Dhe Lebanë për dializë nuk duhet të shkojnë në Leskocë.

Ndërtimi I ri I qendrës gjindet para shtëpisë së shëndetiti në Lebanë,ndërsa për pacientët do të përkujdesen dy mjek dhe gjashtë motra medicinale .Në qendrën spitalore janë gjahstë aparate të reja për dializë,dhe përmes fjalëve të drejtorit të shtëpisë së shëndetit Vladan Stojaneviq ,personeli ka qenë ne trajnim përkatës për punë .

„Qendra është plotësisht gati për punë me të sëmurë nga veshkët.Mjekët dhe motrat janë në trajnime dhe gati për punë me 18 pacienta në javë.Në ketë formë do të pasterizojmë Spitalin e pergjithshem ne Leskocë,dhe për pacientët do të jëtë shumë më e lehtë të vinë në qendren tonë ,se sa të udhëtojnë në Leskoc sic kanë bërë deri më tani”,tha Stanojeviq..

Perfundimet e punimeve filluan ne fillim të marsit të vitit 2017,dhe ishin te financuara nga njëra anë prej mjeteve te BE dhe qeverisë së Zvicrrës të cilët nëpërmjet programit të progresit evropian ndanë 5 milion dinarë,10 milion dinarë u investuan nga buxheti republikan ,ndërsa nga ai lokal u ndanë 8,5 milion dinarë.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues