Arkiva e lajmeve
                   

NDRYSHIME NË LIGJIN MBI TATIMIN NË TË ARDHURAT TË CILAT DO TË SJELLIN DERI TEK PUNËSIMI I RI

25. tetor 2019.

Sekretarja shtetërore  në Ministrinë e Financave të Qeverisë së Republikës së Serbisë, Slavica Saviçiq, tha se ndryshimet në Ligjin mbi Tatimin në të Ardhura, të cilat janë duke u përgatitur, do të jenë lëndë e bisedimit me të gjithë komunitetin e biznesit dhe se ato vlejnë për të gjithë, jo vetëm komunitetin e IT.

Saviçiq, duke vizituar në Radio Televizionin e Serbisë (RTS), vlerësoi se zgjidhjet e reja ligjore do të çonin në punësime të reja.

Ajo tha se përfaqësuesit e Ministrisë kishin komunikim me këdo që interesohej për këto lloj masash dhe stimuj, duke shtuar se ishte mirë që kishte mendime të ndryshme në proces.

Këto masa, nënvizoi ajo, pritet të sjellin shumë rezultate në drejtim të punësimit, dhe llogaritjet janë që më shumë se 8,000 individë mund ta përdorin atë.

Sipas saj, masat kryesisht kanë të bëjnë me ata që kanë mbaruar kolegje dhe shkolla të mesme, pra të gjithë ata që nuk kanë punuar këtë vit.

Ideja është që të kemi një marrëdhënie punësimi gjatë vitit të ardhshëm, dhe punëdhënësit do të jenë në gjendje të përfitojnë nga kjo. Propozimi është që të përjashtohen taksat e pagave në vitin e parë nga 70 përqind, në të dytin 65 dhe në 60 përqind të fundit, shpjegoi sekretarja e shtetit.

Plani është të lëshojë vitin e parë kontributin PIO në tërësi, 95 përqind tjetër dhe 85 përqind të tretë, siç shpjegoi ajo.

Masat zbatohen për ata që nuk kishin statusin e punonjësve këtë vit, ose nuk kishin statusin e sigurimit të punonjësve. Nëse punësohen deri në fund të prillit 2020, atëherë ata kanë të drejtë në stimuj, saktësoi Saviçiq.

Kategoria e dytë është të rinjtë që do të mbarojnë shkollën deri në fund të vitit, nuk janë të punësuar dhe nuk janë sipërmarrës në katër muajt e parë të vitit të ardhshëm. Ata, nëse punësohen deri në fund të vitit të ardhshëm, do të kenë të drejtë edhe për stimuj, shtoi ajo.

Masa e parashikuar, siç deklaroi ajo, ka të bëjë me një person, me një individ. Nëse ai individ ndryshon punë gjatë tre viteve të ardhshme, çdo punëdhënës që e punëson atë do të ketë të drejtë stimulimi.

Sekretarja shtetërore vuri në dukje se përvoja e mjedisit ishte marrë parasysh edhe në analizën e situatës në terren, por që ligjvënësit në përgatitjen e tyre bënë një përpjekje për të bërë diçka të ndryshme dhe më të favorshme për ne.

Savicic kujtoi se ishte vërejtur në terren që sipërmarrësit ishin të angazhuar në procesin e biznesit për punë që duhet të kryheshin nga punonjësit me kohë të plotë, dhe kështu shmangte pagimin e taksave më të larta.

Si rezultat, ajo deklaroi se ishte prezantuar një test i pavarësisë, i cili do të përmbante nëntë kritere që do të kontrollonin pavarësinë e ndërmarrësit në raport me klientin.

Sekretari i Shtetit saktësoi se masa do të zgjasë për tre vjet, dhe përfitimet e përjashtimit nga taksat dhe kontributi do të zbatoheshin për çdo të ardhur.

Ndryshimet në Ligjin për taksën mbi të ardhurat personale, të cilat duhet të inkurajojnë punësimin e ri, janë në përgatitje dhe, pas miratimit nga Qeveria, do t'i përcillen Parlamentit të Serbisë.

Burimi: Poslovno Jutro dhe Trupi Koordinues