Arkiva e lajmeve
                   

MINISTRIA E MBROJTJES: KONKURS PËR BURSA DHE PUNË PËR 76 NXËNËS (AFATI: 30 SHTATOR 2020)

22. shtator 2020.

Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkurs për dhënien e 76 bursave për nxënës për vitin shkollor 2020/2021, në të cilin mund të aplikojnë nxënës të shkollave të mesme mekanike, inxhinierike elektrike dhe bujqësore. Konkursi është i hapur deri më 30 shtator, 2020.

Konkursi shpallet për nxënësit e vitit të katërt, të tretë ose të dytë të shkollës së mesme dhe është planifikuar nga profilet arsimore që mund të aplikojnë nxënësit.

Nxënësit nga profili i arsimit të inxhinierisë mekanike dhe inxhinierit të avionëve mund të aplikojnë nga shkolla e inxhinierisë mekanike.

Nxënësit nga profilet e mëposhtëm arsimor mund të aplikojnë nga shkolla e inxhinierisë elektrike - teknik aeronautik për pajisje elektronike ose elektroteknik i elektronikës, teknik aeronautik për pajisje elektrike ose teknik elektronik, mekatronikë për sisteme rakete ose teknik mekatronikë, mekatronikë për sisteme radari ose teknik mekatronikë dhe teknik telekomunikacioni ose teknik i telekomunikacionit të PTT-ës.

Nxënësit nga shkolla bujqësore mund të aplikojnë për profilin arsimor të teknikut të ushqimit.

Shuma e bursës së nxënësve në vitin shkollor 2020/2021, për nxënësit e shkollës së mesme të klasës së katërt është 25,000 dinarë në muaj, për nxënësit e klasës së tretë 20,000 dinarë, dhe për nxënësit e klasës së dytë 15,000 dinarë në muaj.

Pas përfundimit të shkollimit, dhe pastaj trajnimit të duhur ushtarak me armë, nxënësit do të pranohen në shërbimin profesional ushtarak si nënoficerë në vendet e mëposhtme të shërbimit: Beograd, Lagjevc, Nish, Batajnica, Zuce, Pançevë, Novi Sad, Jakovo, Stari Banovc, Kaçarevo , Uzhicë dhe Sombor.

Informacione shtesë në lidhje me konkursin janë në dispozicion në http://www.mod.gov.rs/cir/16147/konkurs-za-dodelu-ucenickih-stipendija-za-skolsku-2020-2021-godinu-16147.

Burimi: Ministria e Mbrojtjes dhe Trupi Koordinues