Arkiva e lajmeve
                   

MEDVEGJA: GJERMANIA KA NDËRTUAR BANESA PËR REFUGJATËT

28. nëntor 2013.

Medvegjë -  Kryetari i komunës së Medvegjës Sllobodan Drashkoviq i është faliminderuar ambasadorit të Republikës Federale të Gjermanisë, Hajnc Vilhemit për investimet nga viti 2002 të cilat janë të shfritëzuara për ndërtimin e katër ndërtesave banuese me nga katër njësi banimi. Këto ndërtesa sot shfritëzohen për banimin e refugjatëve, ndërtimi i tyre është realizuar me nënmjetet e organizatës joqeveritare ASB në shumë prej 210.00 marka, ose 13.700.000,00 dinarë.

Me rastin e vizitës së fundit ambasadori në komunën e Medvegjës, kryetari i komunës Sllobodan Drashkoviqi misafirin e lartë e njoftoi me kapacitete e komunës, duke ja cekur kuptimin e veçantë të Bajës Sajarinës dhe resurset e saja natyrore. Ka folur për minierën Lece dhe hulumtimet në Tullaru, ku të njejtin hulumtim e bënë firma kanadeze “ Dunav-minerals”.

Ambasadori i Gjermanisë dhe Sonja Bohner sekretari i pare për pyetje politike në ambasadën e Gjermanisë, kanë pasur drekë pune me kryetarin e komunës së Medvegjës dhe me bashkpuntorit e tij në hotelin “Gajzer” në Banjën e Sijarinës.

Biseda është udhëhequr në temën e stabiliteti politik në komunë, investimet dhe në kapacitetet e komunës së Medvegjës. Kryetari Drashkoviq e ka njoftuar ambasadorin me gjendjen politike në komunë, e cila është stabile, me atë që në komunë kurr nuk ka pasuar tejkalime në bazë të nacionalitetit, e as as në kohën e  luftës. Aj ka theksuar  se punsimi i pakicave shqiptarve është përqindja me numrin në bazë të regjistrimit të fundit në vitin 2002, duke pase parrasysh se në regjistrimin e fundit një numër i këtij etniteti nuk ka marrë pjes në regjistrim.

Njëra nga investimet e fundit në komunën e medvegjës është fabrika për prodhimin e peletit “Jabllanica eko” d.o.o. për këtë fabrikë Qeveria e Republikës së Sllovenis i ka dhënë donacion në shumë prej 290.000,00 euro për blerjen e paisjeve. Donacion në shumë prej 90.000 euro i ka dhënë BE “PROGRES” për renovimim të sales që ekziston. Komuna e medvegjës ka marrë pjes në këtë investim me 540.000 euro. 

Pasë drekës së punës ambasadori Gjerman në përcjellje të kryetarit të komunës së Medvegjës dhe bashkpuntorve të tij e ka vizituar Medvegjës.

Burim: Qendra mediale Leskovc dhe Trupi koordinues