Arkiva e lajmeve
                   

MASAT E QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË PËR NDIHMË SUBJKETEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

5. qershor 2020.

Vrajë - Një takim u organizua në Vrajë me biznesmenë nga Rrethi i Pçinjës, në të cilin u prezantuan masat dhe mekanizmat e Qeverisë së Republikës së Serbisë, me qëllim lehtësimin e kapërcimit të pasojave ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID 19.

Në takim morën pjesë Dragan Stevanoviq, sekretari shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë, Vesna Vuçetiq, drejtori i sektorit për Menaxhimin e Rrezikut dhe Plasmanit të rrezikut nga Fondi për Zhvillimin e Republikës së Serbisë, Dejan Vukotiq, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit dhe Financimit të Eksportit, Dr Sllobodan Milenkoviq kryetar i Vrajës, kryeshefi i Rrethit Administrativ Pçinjës Sreqko Pejkoviq.

Me atë rast, Dragan Stevanoviq, sekretar i shtetit në Ministrinë e Ekonomisë, theksoi se Qeveria e Republikës së Serbisë ka filluar zbatimin e masave për të ndihmuar biznesin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

"Qëllimi i sotëm është të prezantojmë para afaristëve të këtij rajoni masat në lidhje me ndërhyrjet e Fondit të Zhvillimit të Republikës së Serbisë dhe bankave tregtare me një skemë garancie dhe Agjencisë për Sigurime dhe Financim të Eksporteve." Me iniciativën e Presidentit të Republikës, Aleksandar Vuçiq, vëmendje dhe ndihmë e veçantë do të përqendrohet në biznesmenët në jug të Serbisë. Në nivelin e Serbisë, ne kemi miratuar deri më tani 617 kredi nga Fondi i Zhvillimit, me një vlerë totale prej 3,100,000,000.00 dinarë. Shuma e përgjithshme e fondeve për këto qëllime është 24 miliardë dinarë, dhe afati i fundit për realizim është 20 dhjetori ", tha Stevanoviq.

Sekretari shtetëror Stevanoviq shtoi se zbatimi i paketave të reja të masave, të cilat i referohen hotelierisë, menaxhimit të hotelit dhe transportit të udhëtarëve, do të fillojnë javën e ardhshme.

Sekretari i Shtetit Stevanoviç shtoi se zbatimi i paketave të reja të masave, të cilat i referohen hotelierisë, menaxhimit të hotelit dhe trafikut të udhëtarëve, do të fillojnë javën e ardhshme.

Vesna Vuçetiq nga Fondi i Zhvillimit i Republikës së Serbisë theksoi se linja e kredisë e miratuar nga shteti si një nga masat për të ndihmuar sipërmarrësit, e cila kalon përmes Fondit të Zhvillimit, aktualisht është më e favorshme në Serbi dhe ka përmbushur me shumë interes. Masat janë të destinuara për të gjitha kompanitë dhe mund të zbatohen nga të gjithë, nga sipërmarrësit deri tek ndërmarrjet e mesme. Për sipërmarrësit dhe kompanitë mikro, shuma maksimale e kredisë është 10 milion dinarë, për 40 të vogla dhe për ndërmarrjet e mesme 120 milion dinarë me një normë interesi 1%.

Dejan Vukotiq, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Sigurime dhe Financim të Eksporteve, gjithashtu iu drejtua të pranishmëve, duke folur për masat për të mbështetur këtë Agjenci në drejtim të ofrimit të ndihmës për kompanitë për t'u kthyer në tregjet e huaja.

Burimi: TV Info Plus Vranje dhe Trupi Koordinues