Arkiva e lajmeve
                   

LETËR QYTETARËVE

29. dhjetor 2022.

Të nderuar qytetarë të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës

Pas nesh është një vit në të cilin kemi realizuar shumë aktivitete të planifikuara, pavarësisht nga numri i madh i sfidave që kemi hasur.  Shërbimi juaj i Trupit Koordinues mbështeti edhe kë vit zhvillimin e ekonomisë në tri komuna, ka nisur dialogun social për integrimin e pjesëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare, vazhduar mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve në fushën e arsimit, ndihmuar shtëpitë e shëndetit dhe kopshtet e fëmijëve, ka ndarë mjete të pakthyeshme për kategoritë e cenueshme sociale të popullsisë dhe mbështetur aktivitetet e Këshillit Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare.

Do t'ju informoj për disa nga aktivitetet më të rëndësishme:

Kemi vazhduar me investime në infrastrukturë dhe kemi ndarë më shumë se 248 milionë dinarë për rikonstruktuimin e rrugëve, rikonstruktuimin e rrjeteve të kanalizimit dhe ujësjellësit, saninin dhe rikonstruktuimin e shkollave dhe kopshteve të fëmijëve në këto komuna.

Si në të gjitha vitet e kaluara, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit privatë janë dhënë 40 milionë dinarë subvencione, të cilat kanë mundësuar punësime të reja.

Shërbimi i Trupit Koordinues ka ndarë afër 26 milionë e 200 mijë dinarë për shpenzimet e udhëtimit të nxënësve të shkollave të mesme, blerjen e çantave dhe artikujve shkollorë për nxënësit e klasave të para, si dhe për programin e bursave të studentëve.  Në kuadër të kësaj pike, ne siguruam grante individuale të njëhershme për kategoritë e rrezikuara sociale të shoqërisë që kishin nevojë për ndihmë, të varfërve, invalidëve dhe komunitetit rom.  I kemi ndihmuar edhe shtëpive të shëndetit dhe kopshteve të fëmijëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Së fundi, bashkëpunimi ynë me Ministrinë e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave dhe Dialogut Social vazhdoi, me organizimin e një dialogu të ri social me temën e integrimit të pjesëtarëve të komunitetit shqiptar.  Si rezultat i dialogut, në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare dhe autoritetet shtetërore, u hartua një Plan për Integrimin e Anëtarëve të Pakicës Kombëtare Shqiptare në Institucionet Shtetërore për periudhën 2023-2026. 

Këshilli Kombëtar u mbështet nga dy projekte me një vlerë totale prej një milion dinarë, për promovimin mediatik të Regjistrimit të Popullsisë 2022 dhe afirmimin e rëndësisë së zgjedhjeve për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare.

Të dashur qytetarë të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, ju qoftë viti i ardhshëm i mbushur me shëndet, gëzime dhe suksese.

Përzemërsisht,
u.d e drejtoreshë e Shërbimit Trupit Koordinues
Danijela Nenadić