Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI SHPËRBLYES “JETA NË NË KOHËN E KORONËS: SI E KENI KALUAR KOHËN NË IZOLIM”

30. prill 2020.

Kryqi i Kuq i Serbisë, në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen e Barazisë, fton qytetarët nga Serbia, veçanërisht mbi moshën 65 vjeç, të aplikojnë për konkursin "Jeta në epokën e koronës: Si e kaluat kohën tuaj në izolim?" Gjatë pandemisë COVID-19, shumë njerëz për shumë kohë kanë qenë në izolim. Ky konkurs është një mundësi që qytetarët tanë të përshkruajnë në mënyrë kreative, përmes punimit të shkruar ose poezisë, si e organizuan jetën e tyre në izolim, çfarë aktivitetesh ata kryenin, si dhe të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre gjatë qëndrimit në izolim.

Punimet më të mira do të shtypen në një libër të titulluar "Jeta në epokën e koronës: Si e kaluat kohën në izolim?", ndërsa dhjetë veprat më të mira do të shpërblehen.

Për punimet do të vendos juria ekspertëve. Shpërblimet do të ndahen në mënyrë solemne në tetor.

Gazetat duhet të dërgohen në adresën e emailit natasa@redcross.org.rs (Tema: Punimi në formë të shkruar) ose me postë të rregullt në Kryqin e Kuq të Serbisë, Simina 19, 11000 Beograd, me shënimin "Konkurs za pisani rad".

Informacionet rreth konkursit:

• Puna me shkrim duhet të jetë e gjatë deri në 1500 fjalë dhe të paraqitet në format A4.

• Afati i fundit për dorëzimin e punimeve është 15 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme.

• Secili pjesëmarrës mund të paraqesë jo më shumë se tri (3) letra.

• Punimet duhet të jenë origjinale dhe të bëhen në mënyrë të pavarur.

• Letrat nuk kthehen dhe organizatori rezervon të drejtën të përdorë dokumentet në fushata për të promovuar barazinë, si dhe për t'i riprodhuar ato në shtyp.

• Me rastin e dërgimit të letrave, informacioni i mëposhtëm gjithashtu duhet të dorëzohet në mënyrë që organizatorët t'ju informojnë për rezultatet e konkursit: emrin, moshën dhe numrin e telefonit.

Për më shumë informacione rreth konkursit klikoni në www.redcross.org.rs

Burimi: Cvreni Krst Srbije dhe Trupi Koordinues