Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR PROGRAMIN E AKADEMISË SË QËNDRUESHMËRISË (AFATI: 18 JANAR 2019)

24. dhjetor 2018.

Fondacioni Trag në partneritet me rrjetin SIGN, dhe me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, ka publikuar thirrjen për aplikime ne konkursin për Programin e Akademisë së Qëndrueshmërisë. Ky program synon të ndihmojë organizatat e shoqërisë civile të krijojnë partneritete afatgjata me donatorët e rinj në bashkësinë e tyre të përmirësojnë planifikimin financiar afatgjatë dhe të përmirësojnë qëndrueshmërinë e tyre duke rritur dukshmërinë dhe ndikimet e tyre në bashkësinë në të cilat punojnë.

Thirrja për aplikim është e hapur për të gjitha organizatat e shoqërisë civile (shoqatat e qytetarëve dhe fondacioneve) të regjistruara në territorin e Republikës së Serbisë, të cilat ekzistojnë për më shumë se një vit dhe territori i tyre kryesor është komuniteti (fshati, bashkia, qyteti) ku janë të regjistruar.

Fondacioni Trag do të mbështesë deri në 10 organizata të shoqërisë civile me këtë program të cilat do të marrin trajnim për mbledhjen e fondeve, mbështetje për zhvillimin e planeve,700 euro për fushatat e mbledhjes së fondeve dhe për shumën e mbledhur të parave në bashkësinë e tyre nga individët dhe kompanitë, Fondacioni Trag u jep atyre të njëjtën sasi parash që mund të përdorin për aktivitetet e tyre të projektit. Shuma minimale për mbledhjen është 2,000 euro, dhe maksimumi është 4,000 euro. Gjithsej 28 mijë euro janë në dispozicion për të gjitha 10 projektet.

Ju mund të dërgoni formularët e plotësuar të aplikimit deri më 18 janar 2019 në adresën e e-mailit filantropija@tragfondacija.orgb. Formularin e aplikimit mund ta shkarkoni në https://www.portalmladi.com/konkurs-za-program-akademija-odrzivosti-otvoren-do-18-januara-2019-godine/

Procesi i përzgjedhjes do të përfundojë deri në fund të janarit 2019, dhe dy seanca trajnimi do të mbahen në shkurt 2019.

Nëse keni nevojë për ndonjë mbështetje gjatë konkursit ose dëshironi të konsultoheni, shkruani në vjekoslav@tragfondacija.org .

Informata më të hollësishme rreth kushteve të konkursit dhe procesit të vendimmarrjes mund të shkarkohen në https://www.tragfondacija.org/media/Akademija%20odrzivosti/Akademija%20odrzivosti%20Poziv%20za%20konkurisanje.pdf

Burimi: Portali i të rinjve dhe Trupi koordinues