Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR DELEGATËT RINOR TË SERBISË NË KOMBET E BASHKUARA (AFATI: 20 KORRIK 2020)

13. korrik 2020.

Që nga viti 2017, Shoqata për Kombet e Bashkuara të Serbisë po organizon projektin "Delegatët e Rinisë së Serbisë në Kombet e Bashkuara", i cili përfshin zgjedhjen e dy delegatëve të rinj në Kombet e Bashkuara dhe punën e tyre aktive gjatë mandatit një vjeçar.

Me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Serbisë, u krijua korniza institucionale për zgjedhjen zyrtare të përfaqësuesve të rinj dhe gjatë ciklit të parë u morën përvoja për zhvillimin e projektit dhe qëndrueshmërinë, në përputhje me dokumentet përkatëse të KB dhe politikën e rinisë në Serbi.

Donatori i projektit është: Shoqata Rinore "Novi Sadi Kryeqendra Rinore e Evropës- OPENS". Partnerët e projektit janë: Organizata e Rinisë së Serbisë dhe Shoqata Kombëtare e Zyrave Rinore.

Përfaqësuesit e rinj të zgjedhur të Republikës së Serbisë do të luajnë një rol në baza vullnetare në seancat e KB duke përfshirë të rinjtë, dhe në kontakte zyrtare ata do të përfaqësojnë interesat e Serbisë në KB dhe përfaqësojnë nevojat e të rinjve në Serbi. Statusi i delegatëve të rinj do të jetë në nivelin e këshilltarëve të të rinjve, dhe platforma do të përgatitet në konsultim me akterët e politikave rinore dhe në dialog me moshatarë në të gjithë vendin, përmes pjesëmarrjes në ngjarje të ndryshme.

Qëllimi i projektit është të inkurajojë përfshirjen e të rinjve në politikën shtetërore të rinisë dhe detyrimet shoqërore, përmes shprehjes së interesave të të rinjve përmes rolit të përfaqësuesit të të rinjve në delegacionin shtetëror në KB, si dhe trainimin e vazhdueshëm të drejtuesve të rinj të rinj për ndryshime.

Konkursi është e hapur për të rinjtë e moshës 19 deri në 27 vjeç, të cilët janë qytetarë të Republikës së Serbisë, kanë njohuri aktive të anglishtes, njohuri të mira të politikës rinore në Serbi, njohuri të sistemit të Kombeve të Bashkuara, përvojë të mëparshme në aktivizmin e të rinjve, sukses në arsim dhe aktivitete jashtëshkollore. , si dhe arritje të tjera domethënëse për programin e delegatëve të të rinjve në KB.

Aplikimi për konkurs publik është deri më 20 korrik 2020. Procesi i zgjedhjes së delegatëve të të rinjve do të përbëhet nga 3 faza: konkursi publik, testimi në bazë të rangimit të bazuar në aplikime dhe intervista për kandidatët më të suksesshëm pas testimit.

Më shumë informacione mund të gjenden në: http://unaserbia.rs/v2/index.php/youth-delegate, dhe formulari i aplikimit është në dispozicion në https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOlKpNiNUL_wdeejCiCwnYzAs4ShgYuK_wF_Y1UYq9b31ePQ/viewform

Për informacione shtesë mund të dërgoni një email në unyouthdelegate.serbia@gmail.com ose të telefononi 011 / 322-4648 dhe 063 / 202-463.

Burimi: unaserbia.rs dhe Trupi Koordinues