Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR ORGANIZATAT LOKALE RINORE NË KUADËR TË FONDIT PËR TË RINJ “EDHE ZËRI YNË DUHET TË NDËGJOHET” (AFATI: 28 SHKURT 2020)

22. janar 2020.

Fondacioni Qendra për Demokraci ka shpallur konkur për ndarjen e mjeteve nga fondi për të rinj “Edhe zëri ynë duhet të ndëgjohet”, në kuadër të projektit “Të rinjët e Ballkanit për Europë”.

Qëllimi i thirrjes për organizatat rinore lokale përmes Fondit Rinor "Edhe zëri ynë duhet të dëgjohet" është të rrisë pjesëmarrjen e të rinjve dhe forcimin e demokracisë lokale në Ballkanin Perëndimor duke mbështetur organizatat lokale të të rinjve që mbrojnë pjesëmarrjen aktive të të rinjve vendorë.

Fondi i përgjithshëm i Fondit Rinor "Edhe zëri ynë duhet të dëgjohet" është 78,000 €. Këto fonde do të mbështesin OJQ-të rinore lokale në Serbi, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mali i Zi dhe Maqedonia Veriore. Shuma e grantit varion midis:

• Shuma minimale: 3.000 euro

• vlera maksimale: 6.000 euro

Llojet e projekteve që do të mbështeten në këtë thirrje janë si më poshtë:

• Projektet që mbështesin fuqizimin e të rinjve dhe përfshirjen sociale të grupeve të të rinjve të margjinalizuar

• Projektet që promovojnë dialogun midis të rinjve dhe institucioneve vendore

• Projektet që promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrjen lokale

• Projektet që promovojnë pozicionin më të mirë të të rinjve në nivelin lokal

• Projektet që mbështesin pjesëmarrjen e të rinjve në politika që prekin zhvillimin lokal social, ekonomik dhe kulturor

• Projektet që promovojnë të drejtat e njeriut në komunitetin lokal

• Projektet që promovojnë solidaritetin ndër brez dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Konkursi është i hapur deri më 28 shkurt 2020, dhe të gjitha informacionet në lidhje me konkursin dhe format e aplikimit janë në dispozicion në http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11995/konkurs-za-lokalne-omladinske-organizacije-u-okviru-fonda-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje

Compact Rajonal Youth për Evropën është një projekt tre-vjeçar i zbatuar nga Fondacioni Qendra për Demokraci me 13 partnerë nga rajoni. Projekti mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Ballkanik për Demokraci.

Burimi: Fondacioni Qendra për Demokraci dhe Trupi Koordinues