Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS MINISTRIA E BUQSISË, PYLLTARISË DHE ADMINISTRIMIT TË UJRAVE REPUBLIKA E SËRBISË

28. nëntor 2013.

Ky konkurs rregullon kushtet dhe mënyrën e përdorimit të stimujve strukturore nëpërmjet investimeve në prodhimin primar për prokurimin e lëndëve të para dhe prodhimin e materialeve të mbjelljes dhe për të rritur vishnje, qershi, kumbëll, dredhzë, mjedër, manaferrë dhe borovnicë për vitin 2013 në teritoret e pesë rretheve në jug të Sërbisë – Nishit, Toplicës, Pirotit, Jaballanicës dhe Pçinjës.

Nxitja për prodhimin e materialit fidanorë janë pagesat për rritjen e mbjelljes personale në bazë të kategorive të pemëve për pemët dhe llojet e tyre që janë cekur më lartë nëpërmjet refondimit të mjeteve në lartësi prej 100% pa e llogaritur TVSH-në, për blerjen e fidaneve dhe nënshtresat për kategorin themelore.
 
MERRENI KONKURSIN NË MËNYRË ELEKTRONIKE PËR MBJELLJEN PERSONALE

MERRENI KËRKESËN PËR KONKURIM DHE FORMULARIN I CILI DUHET TË PLOTSOHET DHE TË BASHKANGJITET ME DOKUMENTAT TJERË