Arkiva e lajmeve
                   

KOMUNA KA SIGURUAR 2 MILION DINARË PËR ASISTENTËT PERSONAL NË SHKOLLA

11. tetor 2019.

Bujanoc - Asistentët personal për parashkollorët dhe nxënësit në Programin e Arsimit Gjithëpërfshirës (IOP) në shkollat ​​fillore dhe të mesme të Bujanoc do të fillojnë të veprojnë më 15 tetor, pasi qeveria lokale siguroi 2 milion dinarë për angazhimin e tyre.

“Me ribalansin e buxhetit janë ndarë para për të punësuar 30 asistentë personalë deri në fund të vitit kalendarik," tha Driton Rexhepi, kreu i Departamentit Komunal të Shërbimeve Publike.

Megjithëse orari i asistentëve të trajnuar për të punuar me fëmijë në nevojë për vëmendje të veçantë është ende në fazën e hartimit, Rexhepi njoftoi si një mundësi reale që Shkolla Fillore “Branko Radiçeviq” në Bujanoc të mund ta plotësoj plotësisht kërkesën, gjegjësisht atje të rradhiten aq asistentë sa i ka kërkuar shkolla.

"Unë mendoj se numri është rritur atje, në krahasim me kërkesën e shtatorit kur janë kërkuar 7 asistentë, ne do të bëjmë çmos për të kënaqur nevojat e shkollës në tërësi", tha Rexhepi.

Kjo nuk ka qenë deri më tani, sepse sipas informacioneve nga shkolla, ishte një praktikë e hershme për të punësuar maksimalisht 2-3 asistentë përkundër nevojave reale.

Do të ketë ndryshime edhe në shkollat e mesme, të cilat, ndryshe nga një asistent në vitin e kaluar shkollor, tani kërkojnë katër – shkolla “Sveti Sava” tre asistentë dhe “Sezai Suroi” një asistent.

Komuna do të përpiqet, shtoi Rexhepi, të sigurojë fonde për këtë qëllim në buxhet për vitin e ardhshëm, në mënyrë që kontratat me gjasë të zgjaten ashtu që fëmijët do të marrin ndihmën e duhur mësimore deri në fund të vitit shkollor.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues