Arkiva e lajmeve
                   

KOMUNA E BUJANOCIT JEP 2 MILIONË DINARË PËR KULTURË, KONKURSI ËSHTË I HAPUR DERI MË 5 MARS

1. mars 2021.

Bujanoc - Komuna e Bujanocit ka shpallur konkurs për financimin e projekteve në fushën e kulturës.

Këtë vit 2 milion dinarë janë ndarë për kulturë nga buxheti komunal.

Sipas vetëqeverisjes lokale, shoqëritë kulturore dhe artistike dhe seksionet amatore me selitë e tyre në territorin e komunës së Bujanocit kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

Kushti është që programi ose projekti të zbatohet në territorin e komunës, dhe të përfaqësojë komunën nëse zbatohet jashtë komunës.

Aplikantët gjithashtu duhet të paraqesin një raport financiar për programin ose projektin që ata implementuan në vitin 2020 me para nga buxheti komunal.

Konkursi do të zgjasë deri më 5 Mars.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues