Arkiva e lajmeve
                   

KOMUNA E BUJANOCIT I NDANË STUDENTËVE NDIHMË TË NJËHERËSHME

20. mars 2023.

Bujanoc - Beograd - 581 nxënës të Bujanocit do të marrin ndihmë të njëhershme financiare nga komuna, sipas renditjes përfundimtare të publikuar nga komisioni komunal. Më të mirët në mesin e tyre – me notë mesatare 9,5 e më lart – pasohen nga 33.000 dinarë.

Shuma më e vogël - 10.000 dinarë - do të jepet për brucoshët  me notë mesatare nga shkolla e mesme më e vogël se 4.5. Studentët e tjerë të vitit të parë marrin secili nga 23.000 dinarë.

Listën përfundimtare të renditjes mund ta shihni këtu https://bujanovac.rs/wp-content/uploads/2023/03/JNP-2022-23-bez-%C5%BEiro-ra%C4%8Duna-sa-iznosima.doc

Burimi: Bujanovacke, Shërbimi i Trupit koordinues