Arkiva e lajmeve
                   

JANË HAPUR PARAQITJET PËR JAVËN EVROPIANE TË PROGRAMEVE TË REJA ERASMUS + (AFATI: 28 KORRIK 2020)

19. maj 2020.

Bruksel - Komisioni Evropian ka shpallur një thirrje për projekt propozime për Javën Evropiane të Rinisë në kuadër të programit Erasmus +.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve të projektit është deri më 28 korrik 2020.

Buxheti i iniciativës është 5 milion euro dhe synon të mbështesë një rrjet të organizatave rinore që veprojnë në të gjithë territorin e Evropës. Pandemia e koronavirusit ka ndarë të rinjtë nga miqtë, kolegët dhe aktivitetet normale të përditshme. Të rinjtë gjithashtu janë përballur me pasiguri në lidhje me mundësitë e punësimit, jetën shoqërore dhe kohën e lirë. Organizatat rinore kanë nevojë për mbështetje në këshillimin dhe zhvillimin e udhëzimeve për të rinjtë në këtë periudhë krize për t'i ndihmuar ata të fitojnë aftësi jetësore dhe të përgatiten për të ardhmen.

"Pandemia e COVID 19 kërcënon perspektivën sociale dhe ekonomike të të rinjve. Organizatat rinore duhet t'i ndihmojnë ata, tani dhe në të ardhmen. Sektori i të rinjve mund të fillojë një veprim pozitiv dhe të jetë pjesë e një rikuperimi të qëndrueshëm afatgjatë. Qëllimi i thirrjes që kemi botuar është të mbështesim organizatat rinore në mënyrë që ata të mund të marrin një rol aktiv në drejtim të pjesëmarrjes dhe solidaritetit, në përputhje me sfidat që lidhen me aftësitë dixhitale dhe një mënyrë jetese të gjelbër ", tha Maria Gabriel, Komisioneri i BE-së për Inovacion, Kërkim, Kulturë , Arsimim dhe Rini.

Kjo thirrje ka për qëllim organizatat e shoqërisë civile për të rinjtë, të cilët pritet të propozojnë projekte që përfshijnë së paku pesë partnerë nga pesë vende të ndryshme, të cilët janë në gjendje të mobilizojnë të rinjtë në partneritete në vendet e Erasmus +.

Burimi: Komisioni Evropian dhe Trupi Koordinues