Arkiva e lajmeve
                   

INTERKULTURALIZMI DHE ZBATIMI I PRAKTIKËS SË MIRË

14. qershor 2022.

Bujanoc – Beograd – Në kuadër të projektit “Qyteti ynë, shkolla jonë”, është realizuar vizita studimore shkëmbyese e tri shkollave nga Novi Sadi në shkollat ​​e Bujanocit. Me atë rast u mbajtën promovime të aktiviteteve ndërkulturore të shkollave, pasuar nga vizita në klasa të përzgjedhura si shembuj të praktikës së mirë në edukimin ndërkulturor.

Në këtë vizitë morën pjesë drejtorë dhe mësimdhënës nga shkolla e mesme “Svetozar Markoviq”, nga shkolla fillore “Sonja Marinkovic” dhe nga shkolla fillore “Petefi Sandor”. Shkollat ​​e Bujanocit i vizituan edhe Milan Kovaçeviq, zëvendës sekretar krahinor për arsim, Danijela Radoviq nga Instituti Pedagogjik i Vojvodinës, Vesna Radulovic nga Administrata e Shkollës së Novi Sadit, përfaqësues të Administratës së Shkollës së Leskocit, përfaqësues të Misionit të OSBE-së në Serbi dhe Pestalozzi Fondacioni i Fëmijëve dhe përfaqësuesit e Shërbimit të Trupit Koordinues.

Projekti "Qyteti ynë, shkollat ​​tona" zbatohet prej katër vitesh nga Trupi Koordinues në bashkëpunim me Grupin 484, me mbështetjen e Fondacionit të Fëmijëve Pestalozzi, Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Serbisë dhe Komuna e Bujanocit. Në kuadër të projektit deri më tani janë realizuar aktivitete të shumta, të cilat janë vlerësuar si shumë të rëndësishme në fushën e ndërkulturalizmit.

Vizita në shkollat ​​e Bujanocit u mbështet nga Misioni i OSBE-së në Serbi.

Burimi: Trupi Koordinues