Arkiva e lajmeve
                   

INKURAJIMI PËR BUJQIT

27. dhjetor 2017.

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë – Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujit i Qeverisë së Republikës së Serbisë, Branisllav Nedimoviq, ka deklaruar se Serbia pas tetë viteve ka filluar të shfrutëzoj mjetet e pakthyeshme të para-antarsimit në UE për bujqësi – IPARD në vlerë prej 175 milionë eurove.

Nedimoviq ka theksuar se ministria përkatëse ka shpallur ftesë publike për marrjen e mjeteve IPARD për blerjen e mekanizmit dhe pajisjeve të reja, ndërsa kërkesat për miratimin e drejtave në inkurajim mund të dorëzohen deri më 26 shkurt të vitit 2018. Ministri ka theksuar se këto mjete janë të dedikuara për amviseritë e vogla dhe të mesme, edhe atë për gjithë ato çka janë më të nevojshme për bujqësi, duke cekur vërejtjen se kjo nuk dedikohet për prodhuesit e mëdhenj, sepse ata nuk kanë drejtë konkurimi.

Ftesa publike për blerjen e traktorëve të rinj do të shpallet më 4 janar 2018, ndërsa afati për dorëzimin e  kërkesave është nga dita e shpalljes deri më 26 shkurt 2018. Vlera e inkurajimit është prej 60 deri 80 përqind, varësisht nga ajo se aplikuesi a është bujk i ri, a ndodhet amviseria bujqësore në territor malor dhe a i referohet investimi menaxhimit me mbeturina dhe ujrat të zeza.

Janë të përfshirë sektorët e qumshtit, mishit, pemëve dhe perimeve dhe të mbjellurat tjera (llojet e caktuara të drithrave dhe bimëve industriale). Vlera e inkurajimit të cilën shfrytëzuesi mund ta fitoj në sektorin e pemëve, perimeve dhe në sektorin e kulturave bujqësore mund të jetë prej 5.000 deri 700.000 eurove, ndërsa për sektorët e qumshtit dhe mishit prej 5.000 deri 1.000 euro. Investimet e pranuara dhe harxhimet i referohen blerjes së mekanizmit, pajisjeve dhe traktorëve të ri dhe harxhimet e përgjithshme.

Burimi: RTV Ritam dhe Trupi Koordinues