Arkiva e lajmeve
                   

GRANTET E VOGLA PËR AVANCIMIN DHE QASJEN E REFUGJATËVE DHE PERSOVAVE TË ZHVENDOSUR PËR PUNËSIM(AFATI:22 DHJETOR 2019)

6. dhjetor 2019.

Qendra për rajonalizëm ka shpallur konkurs për grante të vogla në kuadër të projektit "Ndihmë" – Kontribut për qasje të refugjatëve dhe personave të zhvendosur në të drejtat dhe mundësitë e punësimit ", të financuar nga Komisioni Evropian dhe i zbatuar nga anëtarët e iniciativës Igman.

Thirrja për grante të vogla i dedikohet organizatave të shoqërisë civile në Serbi, me qëllim të përmirësimit të statusit socio-ekonomik, qasjes në të drejtat dhe integrimit lokal të përfituesve të Programit rajonal të strehimit (PRS).

Afati i fundit për paraqitjet është 22 Dhjetori 2019.

Seanca informuese në të cilën do të prezantohet konkursi do të zhvillohet në 9. Dhjetor 2019 në Beograd, mbreti Milan 31/2 (ambientet e Lëvizjes Evropiane në Serbi), duke filluar nga ora 11:00.

Informacione shtesë mbi konkursin gjinden në: http://care.igman-initiative.org/index.php/en/call-for-proposals-for-the-implementation-of-the-igman-initiative-small-grants-programme-care-contribution-to-access-of-refugees-and-idps-to-rights-and-employment-opportunities-2/

Burimi: Zyrja për bashkëpunim me shoqërit civile dhe Trupi koordinues