Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR PËRKRAHJE VETQEVERISJEVE LOKALE PËR REALIZIMIN E SHËRBIMEVE TË MBROJTJES SOCIALE SI PËRGJIGJE PËR PASOJAT E KOVID 19 (AFATI: 26 SHKURT 2021)

27. janar 2021.

Me mbështetjen e Qeverisë së Zvicrës, programi Zvicerian PRO do të mbështesë drejtpërdrejt deri në 20 qeveri lokale për të zbatuar projekte për zbatimin dhe zhvillimin e shërbimeve të mbrojtjes sociale që synojnë zbutjen e efekteve të kovid 19 përmes një thirrje të re publike nën slloganin "Forcat bashkohen, sigurojnë mbështetje".

Buxheti i përgjithshëm i kësaj thirrje publike është 312,000 euro. Vlera e grantit për projekt është deri në 15,600 euro.

Kohëzgjatja e projektit është nga 10 në 12 muaj, me ofrimin aktiv të shërbimeve të mbrojtjes sociale për të paktën tetë muaj, dhe një partneritet me Qendrën për Punë Sociale është i mundur.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve të projekteve është 26 shkurt 2021.

Thirrja publike organizohet përmes një procesi konkurrues, dhe përzgjedhja e përfituesve do të bëhet duke vlerësuar dhe renditur projekt propozimet e paraqitura. Ju mund të mësoni më shumë rreth procesit dhe kritereve për zgjedhjen e propozim projekte në adresënопису јавног позива, који је доступан на https://www.swisspro.org.rs/uploads/files/248-721-opis-i-kriterijumi-javnog-poziva-za-podrsku-za-usluge-socijalne-zastite.pdf

Si të aplikoni?

• Shkarkoni informacione të hollësishme mbi thirrjen publike, si dhe formularët e propozimit të projektit nga https://www.swisspro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podrsku-lokalnim-samoupravama-za-sprovodjenje-usluga-socijalne-zastite-kao-odgovor-na-posledice-kovida-19

• Kërkesat për sqarim në rsoc.cfp.clarififications@unops.org jo më vonë se 22 Shkurt 2021.

• Dorëzoni një projekt propozim në përputhje me kushtet e thirrjes në rsoc.applications@unops.org

Aplikanti duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

• Ai një nga 96 qeveritë lokale nga rajoni i Shumadisë dhe Serbia perëndimore ose rajoni i Serbisë Jugore dhe Lindore, nga grupet e zhvillimit II, III dhe IV dhe aktualisht ofron deri në tre shërbime të mbrojtjes sociale në bashkësinë lokale (të cilat përfshijnë, ndër të tjera) dhe qeveritë lokale Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë);

• Qeveritë lokale që morën fonde nën thirrjen e mëparshme të programit Zviceran PRO për të mbështetur qeveritë lokale për zbatimin dhe zhvillimin e shërbimeve të mbrojtjes sociale kanë të drejtë të aplikojnë, por vetëm për një propozim të ndryshëm të shërbimeve të mbrojtjes sociale nga ai për të cilin ata ka marrë fonde.

Në mënyrë që qeveritë lokale të interesuara të zbulojnë të gjitha detajet e thirrjes publike, përfshirë mënyrën e aplikimit, kriteret e përzgjedhjes së projekteve dhe kostot e pranueshme, programi Zviceran PRO organizon dy sesione informacioni përmes internetit:

• Të hënën, 1 shkurt, me fillim në 11.

• Të mërkurën, 3 shkurt, duke filluar nga ora 11.

Shkarkoni më shumë informacion në lidhje me ftesën publike dhe dokumentacionin e tenderit në www.swisspro.org.rs

Burimi: Programi Sëiss PRO dhe Trupi Koordinues