Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR VETËQEVERISJE LOKALE PËR TË MARRË PJESË NË FINANCIMIN E ZGJIDHJES SË PAPUNËSISË

31. mars 2021.

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë- Njësitë e vetëqeverisjes lokale mund të paraqesin një kërkesë për të marrë pjesë në financimin e masave aktive të politikës së punësimit për këtë vit në degën kompetente të Shërbimit Nacional për Punësim  (SHNP) deri më 5 maj, njoftoi SHNP.

Është planifikuar të financohen praktikat profesionale, praktikat për të rinjtë me arsim të lartë dhe të papunët me shkollë të mesme, pastaj marrja e njohurive praktike dhe trajnimi me kërkesë të punëdhënësit për të papunët.

Предвиђају се и субвенције за запошљавање незапослених који важе за теже запошљиве, те субвенције за самозапошљавање и јавни радови.

Parashikohen gjithashtu subvencione për punësimin e të papunëve që konsiderohen të vështirë për t'u punësuar, si dhe subvencione për vetëpunësim dhe punë publike.

Ata që janë të interesuar të marrin pjesë në financimin e masave aktive të politikës së punësimit nga buxheti mund të gjejnë më shumë informacion në faqen e internetit të Shërbimit Nacional për Punësim  www.nsz.gov.rs, si dhe në të gjitha njësitë organizative të këtij shërbimi.

Burimi: Blic, Srbia Danas, RTV, Espreso dhe Trupi Koordinues