Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR TRAJNIMIN NË BERLIN DHE BUKURESHT

27. janar 2016.

Berlin – Merrë pjesë në projektin e rrëzimit të mureve të ndarjes në Europë, i cili përfshinë dy seminarë, prej të cilëve i pari mbahet në Berlin (prej 4 deri 12 mars 2016), ndërsa të dytin në Bukuresht (prej 5 deri 12 shtator 2016). Projekti përfshin edhe periudhën e praksës për qasjet e reja joformale shkencore, i cili i dedikohet edhe trajnerëve dhe personave të cilët punojnë me të rinjët.

Në seminarët do të mësohet, bisedohet si dhe vlerësohet rreth numrit të madh joformal të qasjeve të cilat merren me historinë e lindjes dhe perendimit të Europës, si dhe pasojave të tanishme. Shqyrtimi i historisë së Europës edhe stereotipeve të egzistueshme rreth “lindjes” dhe “perendimit” të Europës, është pjesë e rëndësishme e arsimit politik, i cili kontribon për të ardhmen e një Europe të qetë. Pjesëmarrësit do të fitojnë edhe informacionet rreth auditimit të historisë së DDR Gjermanisë dhe kohës komuniste në Rumuni. Këto trajnime përfshijnë aktivitetet të cilat janë sikur shëtitjet deri tek vendet e permendoreve historike, bisedat me dëshmitarët e ngjarjeve historike dhe përdorimit të metodave kreative dhe artistike, siç është vizatimi në rrugë.

Gjuha e komunikimit gjatë trajnimit do të jet gjuha angeleze, ndërsa ushqimi do të jetë vegjetarian.

Harxhimet e rrugës, akomodimit, transportit publik, ushqimit dhe programit i mbulon program i UE-së Eramus+. E vetmja pagesë e pjesëmarrësve të seminarit është tarifa prej 100 eurove (për të dyja trajnimet).

Është e rëndësishme që merret pjesë në të dyja trajnimet: nuk është e mundur të konkurohet vetëm për njërën prej tyre.

Në seminar do të marrin pjesë kandidatët nga Italia, Rumunia, Litvanija, Holanda, Serbia dhe Gjermania.

Në mënyrë që paraqiteni për pjesëmarrje në këtë projekt, është e nevojshme që të mbushni formularin online në www.solarevorg/online-application

Informacionet shtesë mund t`i merrni në  flyer_east-west_trainings

Do të ishte ideale që të interesuarit të paraqiten deri më 1 shkurt 2016.

Burimi: Organizata Gjermani Sollar dhe Trupi Koordinues