Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR TË RINJËT ROM QË TË PARAQITEN NË PROGRAMIN E TRAJNIMEVE DHE PRAKTIKAVE

25. janar 2016.

Beograd – Organizata Kulmore e të Rinjëve dhe Organizata e të rinjëve Rom të Serbisë  ftojnë të gjithë të rinjët e interesuar rom dhe rome,  të moshës deri më 30 vjeçare, që të paraqiten për trajnimin e programit të praktikës në kuadër të projektit “Më shumë përvoja për më shumë raste për punëimin e të rinjëve rom”.

Projekti mundëson të rinjëve rom që të arrijnë përvojën e parë të punës, e cila do të kontriboj në rritjen aktiviteteve të tyre në tregun e punës, por veshtirsisë që t`i zgjedhin paragjykimet e shoqërisë në të cilën dëshirojnë të përfshihen.

Në mesin e grupeve më të rrezikuara në kërkimin e punës bien pakica nacionale rome, ndërsa nëse shqyrtohen në bazë të kategorive të vjetra, më së shumti rom të paraqitur  në Entin Nacional për Punësim të cilët janë të ri se 30 vjeç. Me këtë projekt dëshirojmë që të motivojmë të rinjët e romëve të cilët aktivisht kërkojnë punë, në mënyrë që tejkalohet përjashtimi dhe rrethi vicioz i varfërisë, përmes rrijtes së kontakteve sociale jasht bashkësisë rome. Inkurajojmë zhvillimin profesional dhe individual që të integroj në jetën shoqërore në nivelin lokal.

Në kuadër të projektit do të mbahet edhe dy aktivitete themelore. Trajnimi treditor për rritjen e kapaciteteve dhe rritjesë së punësimit të nxënësve, në mënyrë që të përfshihën aktivisht në kërkimin e punës me aftësië dhe njohuritë e tyre. Pas kësaj do të ketë mundësi që përmes praktikës dy mujore në organizimin e shoqërisë civile që të arrijnë të drejta dhe përvoja të para të cilat do të kontribuojnë avansimin profesional.

Trajnimi do të mbahet prej 5 deri 7 shkurt në Nish, ndërsa paktikat punuese gjatë marsit dhe prillit në shumë qytete dhe komuna të Serbisë.

Të gjithë të rinjët e interesuar të nacionalitetit rom, të moshës 30 vjeçare mund të paraqiten për përvoj pune pa marrë parasysh përvojën dhe nivelin e arsimit me mbushjen e formularit në linkun  deri më 28 janar (http://www.koms.rs/koms-i-umrs-pozivaju-mlade-rome-i-romkinje-na-program-treninga-i-praksi/

Për të gjitha informacionet rreth projektit dhe paraqitjeve mund ta kontaktoni Vlladan Gjuroviq, koordinatorit të programit të Organizatës Kulmore të të Rinjëve të Serbisë, përmes emailit vladan.djukanovic@koms.rs.

Projekti finanohen nga buxheti i Republikës së Serbisë – Zyrës për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave në kuadër programit të avansimit dhe mbrojtjes së drejtave dhe mbrojtjen e  të drejtave njeriut dhe pakicave në Republikën e Serbisë, si pjesë e programit të punës së avansimin e pozitës dhe statutit të romëve në Republikën e Serbisë.

urimi: Organizata Kulmore  e të Rinjëv të Serbisë dhe Trupi Koordinues