Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR SHKOLLAT E MESME NË BALLKANIN PERENDIMOR (AFATI: 15 TETOR 2019)

9. shtator 2019.

Për të gjithë përfaqësuesit  të interesuar të shkollave të mesme që kanë ide për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal të të rinjve, do të mbahet një prezantim i ftesës publike nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RCYO) në Këndin e BE-së në Nish.

Sesioni info zhvillohet të hënën, 9 shtator nga 12 pasdite.

RCYO shpallë thirrjen e tretë publike për propozime për projektet e shkollave të mesme, e cila është e hapur nga 28 gusht deri më 15 tetor 2019. Shkollat ​​e mesme nga Ballkani Perëndimor mund të aplikojnë për projekt propozimet në fushat e pajtimit, dialogut ndërkulturor dhe mësimit dhe bashkëpunimit rajonal të të rinjve, lëvizshmërisë dhe shkëmbimeve ndërkulturore të të rinjve, pjesëmarrjes aktive të të rinjve, si dhe krijimin e një mjedisi mbështetës për bashkëpunimin rajonal të të rinjve.

Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RCYO) u krijua në vitin 2016 nga qeveritë e Ballkanit Perëndimor për të promovuar një frymë pajtimi dhe bashkëpunimi midis të rinjve në rajon përmes programeve të shkëmbimit të të rinjve.

Me qëllim të paraqitjes së objektivave dhe kushteve të konkursit, si dhe mbështetjes së aplikantëve të mundshëm në përgatitjen e projekteve dhe gjetjen e partnerëve në rajon, RCYO organizon sesione informimi në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjithsej gjashtë seanca informuese do të mbahen në Serbi.

 Për më shumë informacion mbi Zyrën Rajonale për Bashkëpunim Rinor, vizitoni faqen e tyre zyrtare të internetit.https: //www.rycoëb.org/

Personi i kontaktit për mbajtjen e sesionit të informacionit në Nish është Ivana Antonijevic, nga zyra RCYO Serbia, dhe ju mund të kontaktoni duke dërguar një mesazh në: ivana.antonijevic@rycoëb.org.

Të gjithë informacionin në lidhje me thirrjen mund t'i gjeni në https://www.rycoëb.org/?page_id=6441

Burimi: Nismat e Qytetarëve dhe Trupi Koordinues