Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR NDARJEN E KUPONAVE TË GJELBËRT INOVATIV

19. dhjetor 2017.

Banka Europiane për Rimëkëmbje dhe Zhvillim (EBRD) në Serbi ka nisur Programin e Kuponave të Gjelbërt Inovativ. Këto kupona në vlerë prej 4.000 euro deri 20.000 eurove, janë mjete të pakthyeshme për kompanitë e vogla dhe të mesme për mbulimin e deri 90% harxhimeve të shërbimeve të hulumtimit dhe zhvillimit për qëllim rrijtes së efikasitetit dhe tranzicionit të lehtë ndaj ekonomisë së gjelbërt.

Programi ka për qëllim që të përmirësoj procesin e sjelljes së inovacionit në kompanitë e vogla dhe të mesme në fushën e efikasitetit të resurseve dhe në këtë mënyrë të përkrah konkurencën e afatgjate të ekonomisë serbe dhe të zvogëloj ndikimin e saj në ndryshimet klimatike.

Kompanive përmes këtij programi do t`i mundësohen që kuponat të mbulojnë pjesën e madhe të harxhimeve të sherbimeve të hulumtimit dhe zhvillimit i cili do t`i ndihmojë që të zhvillojnë prodhimet innovative, shërbimet apo proceset për qëllim të zvogëlimit të harxhimeve të resurseve, si psh. energjinë, ujin dhe lëndët e para.
KVM të cilat plotësojnë kushtet mund të paraqiten për marrjen e kuponave me vlerë deri 20.000 euro (pa PDV) për mbulimin e 90% harxhimeve të shërbimeve të hulumtimit dhe zhvillimit, ndërsa nga kompania pritet që të financohet më sëpaku 10% e harxhimeve të përgjithshme.

Shërbimet e hulumtimit dhe zhvillimit duhen të ndihmojnë realizimin e inovacioneve të gjelbërta të cilat duhen të kenë efekt të matur pozitiv për mjedsin jetësor.

: Këto shërbime përfshijnë:
Kontrollimin e konceptit, zhvillimin, ndërtimin e prototipeve, testimin, çertifikimin e prodhimit të ri, shërbimeve apo proceseve
• Avansimi inovativ i prodhimit egzistues, shërbimeve apo proseve egzistuese
• Trajnim apo këshillim në fushën e menaxhimit të inovacioneve dhe mbrotjes së pronës intelektuale.

Ftesa publike është e hapur deri më 31 dhjetor 2017

Për të gjitha informacionet dhe formularin aplikues mund ta vizitoni ueb faqen: www.inovacionivauceri.rs.

Burimi:  www.inovacionivauceri.rs. dhe Trupi Koordinues