Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR DORËZIMIN E PROPOZIM E PROGRAMIT TË POSAÇËM NË FUSHËN E SPORTIT NË REPUBLIKËN E SERBISË

19. korrik 2018.

Ministria e Rinisë dhe Sportit ka shpallur ftesë publike për të paraqitur propozim për programin e posaçëm në fushën e sportit në Republikën e Serbisë me titull "Pajisimi i shkollave fillore dhe të mesme me pajisje brenda hapësirave të brendshme, si sallave të mëdha të vogla".

Detyra e programit është të pajiset deri në 50 shkolla fillore dhe të mesme me një paisje sportive, brenda objekteve sportive të mbyllura, salla të mëdha dhe të vogla sportive.

Konkursi është i hapur deri më 21 korrik 2018.

Më shumë informacion në lidhje me konkursin mund t`i merrni në

http://www.mos.gov.rs/vest/ministarstvo-omladine-i-sporta-raspisuje-javni-poziv-za-dostavljanje-predloga-posebnog-programa-u-oblasti-sporta-u-republici-srbiji1

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues