Arkiva e lajmeve
                   

FTESA E AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË ÇEKISË NË BEOGRAD PËR DORËZIMIN E KËRKRESAVE PËR PROJEKTET E VOGLA LOKALE

28. gusht 2018.

Ambasada e Republikës Çeke në Beograd ka shpallur thirrjen për dorëzimin e kërkesave  për projekte të vogla lokale (MLP) të bashkëpunimit zhvillimor të cilat menaxhohen direkt nga Ambasada e Republikës së Çekisë në Beograd.

Projektet duhet të synojnë sektorët e shëndetësisë, arsimit, mbrojtjes së mjedisit dhe mbështetjen për grupet e margjinalizuara.

Paraqitësit mund të jenë organizatat joqeveritare, administratë publike dhe institucione të vetëqeverisjes (institucione komunale, provinciale, republikane), akademike, kulturore, sociale dhe shëndetësore etj. Donacionet nuk synojnë të inkurajojnë sipërmarrjen.

Për më shumë informacione rreth konkursit dhe formularin e konkursit i keni në këtë link:

https://www.mzv.cz/belgrade/sr/spoljna_razvojna_i_transformaciona/poziv_za_podnosenje_predloga_projekata_u.html

Burimi: Lako do donacija dhe Trupi Koordinues