Arkiva e lajmeve
                   

FONDACIONI “NOVAK GJOKOVIQ” PËRMES PROGRAMIT “LIDERËT ORIGJINAL” NDIHMOJNË SIPËRMARRËSIT VENDOR

20. janar 2020.

Për herë të parë në Serbi, sipërmarrësit socialë do të kenë mundësinë të marrin pjesë në një program intensiv të përkrahjes profesionale "Liderët origjinal".

Përmes ligjëratave dhe punëtorive, ata do të jenë në gjendje të forcojnë kapacitetet e tyre, të zhvillojnë më tej bizneset e tyre, të punojnë në krijimin dhe zbatimin e planeve të përshtatshme të zhvillimit, dhe kështu të ndikojnë në ndryshimet në shoqëri.

Qëllimi i këtij programi, i zbatuar nga Fondacioni Novak Gjokoviq përmes Platformës Origjinale, është të përmirësojë biznesin e sipërmarrësve socialë, të cilët do të marrin mbështetje këshilluese në zhvillimin dhe përmirësimin e biznesit përmes punës me sipërmarrës social me përvojë dhe konsulentë biznesi.

Origjinaliteti i programit reflektohet edhe në stërvitjen e biznesit, mbi të cilin pjesëmarrësit do të punojnë gjatë gjithë arsimit. Programi përmban punë individuale, grupore dhe ekipore, zgjat katër muaj dhe është plotësisht falas.

Sipërmarrësit socialë konsiderohen të jenë persona që, kur fillojnë një biznes, i japin përparësi përmbushjes së një misioni të veçantë shoqëror dhe ndikimit pozitiv në shoqëri. Rreth 1.200 biznese të tilla operojnë në Serbi, dhe sektori punëson më shumë se 10,000 njerëz në vendin tonë.

 "Ndërsa këto kompani ndjekin qëllimin fisnik për të adresuar çështje thelbësore të tilla si përjashtimi, varfëria, papunësia dhe më shumë, ne duam që Programi i Liderëve Origjinal t'i mbështesë ata, të forcojë bizneset e tyre dhe të kontribuojë në qëndrueshmërinë e tyre", tha koordinatori i projektit i Fondacionit "Novak Gjokoviq" nga Danijela Joviçiq.

 "Qëllimi ynë kryesor është të promovojmë frymën e ndërmarrësisë sociale përmes arsimit, mbështetjes dhe rrjetëzimit. Projekti është mjaft unik në atë që ne i përshtatemi asaj nevojave të secilit kandidat individualisht dhe jo paraprakisht, për t'i ndihmuar plotësisht ata të përballen me të gjitha sfidat me të cilat përballen dhe t'u mundësojë atyre që të rriten dhe zhvillohen më tej ".

Konkursi është i hapur deri më 24 janar, ndërsa numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

Burimi: RTS, RTV dhe Trupi Koordinues