Arkiva e lajmeve
                   

FILLON RIKONSTRUKTUIMI I SHKOLLËS „SVETI SAVA“ NË BUJANOC

21. shkurt 2023.

Bujanoc - Beograd - Puna për rindërtimin e shkollës së mesme "Sveti Sava" në vlerë prej 200 milionë dinarë, i është ndarë kompanisë "Vijator" nga Presheva.

Departamenti për Investime dhe Zhvillim ka konfirmuar se kontrata është lidhur dhe se kontraktori është i detyruar të dorëzojë mjetin e sigurisë financiare, gjegjësisht garanci për kryerjen e mirë të punës, brenda afatit të dakorduar. Është konfirmuar se për investimin në fjalë është lidhur kontrata për mbikëqyrje profesionale.

Ku do të zhvendosen fëmijët, pra ku do të vijojnë mësimet derisa shkolla është duke u rikonstruktuar, vendosin drejtorët e shkollave në marrëveshje me Drejtorinë Komunale për Shërbime Publike..

Burimi: Bujanovacke, Zyra e Trupit Koordinues