Arkiva e lajmeve
                   

FILLON APLIKIMI PËR MINIMALËN E PRILLIT

1. prill 2021.

Beograd - Sot, fillon aplikimi për minimumin e prillit, i cili është pjesë e paketës së tretë të mbështetjes për ekonominë dhe qytetarët e Serbisë, njoftoi Ministria e financave. Paketa e tretë e ndihmës për ekonominë dhe qytetarët parashikon pagimin e gjysmës së pagës minimale për tre muaj për sipërmarrësit, mikro, ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe të mëdha, të cilat së bashku punësojnë rreth 1.5 milion njerëz, dhe për këtë masë 69.8 miliardë dinarë ishin ndarë nga buxheti i republikës së Serbisë.

"Punëdhënësit mund të aplikojnë për përdorimin e këtyre masave në portalin e administratës Tatimore për çdo muaj veç e veç, dhe ata kanë kohë për të aplikuar deri në ditën e fundit të muajit aktual. Pagesa e parë e gjysmës së pagës minimale do të bëhet në 8 prill dhe do t'i referohet muajit mars, pasuar nga pagesat në maj dhe qershor. Paratë do të kreditohen në llogaritë e qëllimeve të veçanta që do të krijohen automatikisht për biznesmenët, dhe prej aty paratë do të mund të transferohen ekskluzivisht në llogarinë e punonjësit ", tha ministri i Financave, Malli.

Më shumë informacion mund të gjenden nga tatimpaguesit në faqen e internetit të administratës Tatimore të Republikës së Serbisë.

Gjithashtu, ata mund të kontaktojnë Qendrën e kontaktit të administratës Tatimore në numrat e telefonit 0700-700 007 dhe 011-33 10 111, si dhe direkt në sportelet e "Taksapaguesi juaj" në 37 filijala në të gjithë Serbinë.

Burimi:Ministria e financave