Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHPALLUR KONKURS PËR TRAJNIM TË ZJARRËFIKËSVE – NË JUG PUNË PËR 49 KANDIDATË

12. maj 2021.

Beograd- Konkursi për trajnimin bazë për të rinjtë dhe të rejat e interesuara të moshës 19 deri 30 vjeç për punën e zjarrfikësit-shpëtimtarit u shpall nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe 49 kandidatë nga jugu i Serbisë do të kenë mundësinë për të punuar në njësitë e zjarrëfikësve. Afati i fundit për aplikim është deri më 25 maj.

Nga 300 kandidatë që do të pranohen për trajnim në të gjithë vendin, 14 do të fitojnë punë në brigadat e zjarrfikësve në rrethin e Nishavës - 4 kandidatë secili në Nish dhe Gaxhin Han, dhe nga 3 në Svërljig dhe Dolevac.

Kërkohen 11 kandidatë në rrethin e Jablanicës - 4 në Leskoc, 3 në Bojnik dhe 2 në Leban dhe Medvegjë, ndërsa 10 kandidatë do të pranohen nga territori i Rrethit Pcçnjës - 3 nga Bujanoc, 2 nga Vraja, Bosilegrado dhe Presheva dhe një nga Tërgovishtja .

Gjithsej 10 kandidatë nga Rrethi Pirotit do të pranohen për trajnim, më së shumti nga Pirot - 5, ndërsa kërkohen 3 kandidatë nga Babushnica dhe nga 1 Bela Palanka dhe Dimitrovgradi.

Kërkohet numri më i vogël i kandidatëve në rajonin e Toplicës - 4, 2 secili nga Prokuplje dhe Blace.

Kushtet, siç thuhet në konkurs, janë që personat që aplikojnë të jenë nga Republika e Serbisë dhe se ata kanë banuar në territorin e vendit për të cilin është shpallur konkursi për të paktën një vit, si dhe që ata të kenë mbaruar shkollën e mesme.

Më tej kërkohet që të mos ketë pengesa të sigurisë që kandidati të krijojë një marrëdhënie pune në Ministrinë e Brendshme, të ketë një patentë shoferi të vlefshme për të drejtuar një automjet të kategorisë C, të përmbushin kërkesat e veçanta në lidhje me shëndetin, psiko-fizik dhe aftësitë themelore motorike - shkruan në konkurs.

Të drejtë pjesëmarrje kanë edhe personat që kanë licencë për kategorinë B, me detyrimin për të kaluar provimin për kategorinë C brenda një viti e gjysmë nga përfundimi i trajnimit.

Aplikimet dorëzohen në stacionin policor në vendbanimin e kandidatit, dhe të gjitha detajet e konkursit dhe dokumentacioni i nevojshëm mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë.

Burimi: Juzhne Vesti dhe Trupi Koordinues