Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHPALLUR KONKUR PËR PYLLËZIM NË VITIN 2020

20. janar 2020.

Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit ka shpallur thirrje për propozime për ndarjen e fondeve të Fondit të Gjelbër të Republikës së Serbisë për pyllëzim në vitin 2020, me qëllim rritjen e pyllëzimit të territorit të Republikës së Serbisë.

Paratë e Fondit të Gjelbër ndahen për blerjen e fidanëve dhe realizimin punimeve për pyllëzimin e llojeve autoktone të pemëve dhe shkurreve, në tokat në pronësi publike në territoret e njësive të vetëqeverisjes lokale (qytete dhe komuna), si dhe në komunave të qyteteve.

Formulari i aplikimit dhe Kriteret e Vlerësimit janë në dispozicion në https://www.ekologija.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-zelenog-fonda-republike-srbije-za-posumljavanje-u-2020-godini/?lang=lat

Të gjitha informacionet në lidhje me konkursit mund t`i merrni në postën elektronike në adresën: konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rsили на телефоне: 011/31-22-144 и 011/31-22-893.

Burimi: Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit Jetësor dhe Trupi Koordinues