Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTE HAPUR QENDER TRAJNIMI PER TE RINJET NE BUJANOC

20. tetor 2011.

vën e kaluar në Bujanoc është hapur një qendër trajnimi për trajnimin e katërdhjet të rinjëve nga komuna e Bujanocit dhe Preshevës.Qendrën e ka hapur organizata „Iniciativa e qytetarve“ nga Beogradi në kuadër te programit „Youth Bild“.

Të rinjëve nga të tre nacionalitetet  prej dy komunave të jugut të Sërbis të cilët do të jen pjesmarrjes në trajnimet e organizuara, do të u jepet mundësia të mësojn dhe të angazhohen në formulinmin dhe realizimin e projekteve shoqerore në kuadër të pushtetit lokal.


Programin „Youth Build“e kan përkrahur Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbis për komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës, Youth Build International, Fondi Ballkanik për demokraci dhe ambasada e Holandës.