Arkiva e lajmeve
                   

Dyzet projekte të reja të EU PROGRES

17. korrik 2012.

Grem Tindal,menaxheri i EU Progresit, projekti i cili në Sërbi mbështetet nga Bashkimi Europian dhe Qeveria e Zvicrës,deklaroi se ky program do të mbështes edhe dyzet projekte të reja,gjithashtu për projektet e deritashme ne 25 komuna në Srbine jugore dhe jug-perendimore janë ndarë rreth 6 milion euro.

„ Fushëveprimin e fondeve të miratuara duke filluar nga € 10.000, e cila lidhet kryesisht me projektet e partneritetit ndërmjet OJQ-ve dhe qeverive lokale, deri në rreth 520 000 euro, i cili është projekti ynë më i madh dhe i referohet për ofrimin e mbështetjes për të ndërtuar një "zonë e gjelbër" në Leskovc, "tha Tindal .

,,Projekti në rrafshnaltën e Peshterit është rreth 300.000 euro,derisa projekti në rrethin e Pqinjes i cili mirret me rritjen e frutave shuma e te cilit permban rreth 100.000 euro. Projektet në departamentet e infrastrukturës të qeveris lokale është deri në 100,000 euro. Është e rëndësishme të theksohet se komunat të marrin pjesë në bashkë-financimin e këtyre projekteve ", ka thënë Tindal. Ai shtoi se deri në fund do të ndahen midis 11 dhe 12 milion euro për të mbështetur projektet lokale dhe rajonale.

„ Është e rëndësishme te thuhet se investimet në të cilët punojmë në të ardhmen duhen të sigurojnë miliona investime në të gjithë zonën.Kjo fushë duhet të ket projekte te gatshme per realizim,dhe ne presim që deri në fund të vitit te kemi edhe 30 projekte. Kjo do të thotë se Bashkimi Evropian dhe donatorët e tjerë do të jenë në gjendje të plasojnë menjëherë fondet e tyre në këto projekte ", tha Tindal.

Bashkëpunimi me qeveritë lokale është një mbështetje e mesme të buxheteve lokale, ajo duhet të ndihmojë komunat për të forcuar kapacitetet e tyre.Situata e tanishme nuk është ideale,sepse në komunat janë qeverit e reja keshtuqë ka shumë për të punuar-tha Tindal

Ai shtoi se analizat e mëparshme kanë treguar se për të përmirësuar funksionimin e Kadastrit, dhe planifikimin e menaxhimin financiar në komunat në të cilat EU PROGRES realizon projektet e tyre.

"Serbia dhe Bashkimi Evropian janë në një krizë serioze ekonomike, kështu që nuk presin investime serioze. Ne do të donim për të përfituar nga pushteti vendor për periudhën e zbatimit të reformave të caktuara, në mënyrë që ata të jenë të gatshëm për kushte më të favorshme për arritjen e zhvillimit ekonomik ", tha Tindal.

Eu "Progres" u zgjodh si një nga katër më të mirat UNOPS-projekteve të financuara në botë.

Ështe e rëndësishme shumë mbështetja e donatorëve,që na ofron Unioni Europian,Qeveria Zvicerrane,dhe Qeveria e Srbisë.Vizita e ambasadorit në këtë zonë,është mbështetje të funksionimit të reformave. Ne si një program, i cili ka burime të kufizuara, ne nuk mund të plotësojë të gjitha nevojat e rajonit, të cilat janë të mëdha. Ne përpiqemi të përqëndrohen burimet tona drejt asaj që është me rëndësi strategjike. Reformat duhet të kontribuojnë për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe unë shpresoj se EU "Progresi",  mund të kontribuojë për këtë qëllim, "tha Tindal.
 UNOPS është një anëtar i organizatës ndërkombëtare "Transparenca" dhe është i detyruar të përmbushë një numër të kërkesave të rrepta, të cilat përfshijnë qasje të lirë dhe shumë dokumente.Mendoj se komunat cdo ditë e më shume i njohin shenjat e perparimit të mirë,dhe për EU,,Progres-in,kjo është e rendësishme.Momentalisht promovojme fushatën e konceptit,i cili ne gjysëm vjetorin e dyte pershejton degjimin publik per miratimin e buxheteve komunale-tha Tindal.