Arkiva e lajmeve
                   

DUKE VOLUNTUAR DERI NË ZVICËR!

22. prill 2019.

Qendra Vullnetare e Vojvodinës ju fton të konkurroni për vullnetarizëm afatgjatë në Zvicër!

Projekti vullnetar (ish EVS: Shërbimi Vullnetar Evropian) është i dedikuar për të rinjtë në mes të moshës 17 dhe 30, pavarësisht nga arsimi dhe përvoja e mëparshme, dhe u jep atyre mundësinë për të vullnetarë në një vend tjetër për një vit. Vullnetarëve iu është siguruar akomodimi, ushqimi, sigurimi shëndetësor, shpenzimet e udhëtimit, paratë e xhepit, mësimet e gjuhëve të huaja, si dhe shpenzimet për vizë.

Fillimi i planifikuar i të gjitha projekteve është gusht 2019, dhe vullnetarizmi zgjat nga 11 deri në 12 muaj.

Një përshkrim i hollësishëm i pozitave dhe kushteve të pjesëmarrjes mund të gjendet në faqen e internetit të Qendrës Vullnetare të Vojvodinës. http://volontiraj.rs/2019/04/3-poziva-za-dugorocna-volontiranja-u-svajcarskoj-su-otvorena/

Ju mund të dërgoni kërkesën tuaj (në formën e CV-së dhe letrën e motivimit në anglisht) naltv@volontiraj.rs. Të gjithë aplikantët që kalojnë raundin e parë të përzgjedhjes do të kontaktohen në një afat të shkurt në mënyrë të caktimit të terminit për një intervistë të Skype.

Afati për paraqitje është deri më 31 maj 2019.

Burimi: Qendra Vullnetare e Vojvodinës dhe Trupi Koordinues